Besparelser_web_foto Aage Christensen.jpg Foto: Aage Christensen 04.09.2019

Massiv kritik af besparelser på handicapområdet

Omfattende kritik af besparelser på handicapområdet får nu politikere i Københavns Kommune til at love bedre forhold og flere midler til mennesker med handicap i kommunen. Men den voldsomme kritik i København har efterfølgende bredt sig til en række andre kommuner landet over – og socialminister Astrid Krag lover handling.

Af Clavs Sylvest og Arne Ditlevsen

I kølvandet på en del medieomtale under valgkampen i foråret af et meget presset socialområde – ikke mindst i forhold til mennesker med handicap – har der sommeren over været en lind strøm af historier med heftig kritik af besparelser i Københavns Kommune. Besparelser på i alt 84 millioner kroner på handicapområdet. Særligt har TV2 Lorry med en række cases givet et godt billede af konsekvenserne af kommunens besparelser på området.

Eksempelvis har TV2 Lorry fortalt om den 41-årige Thomas og 30-årige Jeff, der bliver tvunget ud af de bosteder, som har været deres hjem i over ti år. Begrundelsen for flytningerne er, at kommunen ikke længere mener, at de opfylder kriterierne for at blive boende. Kommunens argument er, at de ikke er handicappede nok til at blive boende – og at de derfor nu skal flytte ind i egen bolig, selvom deres pårørende mener, at det vil få katastrofale følger for Thomas og Jeff. Årsagen er, at kommunen skal spare penge og derfor har lavet nye ’kvalitetsstandarder’ og har opstillet nye kriterier for, hvornår en borger med udviklingshandicap er berettiget til et botilbud.

Besparelserne i København har også en lang række andre konsekvenser. Der bliver blandt andet skåret i den pædagogiske ledsagelse, så mennesker med udviklingshandicap ikke i nær samme omfang som tidligere har mulighed for at komme på ferie og på ture ud af deres botilbud. Desuden bliver der med de nye kriterier skåret i muligheden for at komme på arbejde. Hvor det før var fem arbejdsdage om ugen, der var normen, så bliver der nu, med de nye såkaldte kvalitetsstandarder, skåret ned til blot tre dage om ugen.

Politiker overrasket over konsekvenser
På trods af heftig kritik fra LEV København, Handicaprådet, mange pårørende, græsrodsbevægelser, faglige organisationer med flere valgte et flertal i Socialudvalget i Københavns Borgerrepræsentation i starten af juni at vedtage disse store besparelser. Efter at TV 2 Lorry har synliggjort konsekvenserne og har stillet kritiske spørgsmål til politikerne i Socialudvalget, har Venstres Caroline Stage, der sidder i udvalget, udtalt, at hun er overrasket over konsekvenserne af kvalitetsstandarderne.

En række af politikere i udvalget har nu også meldt ud, at de vil arbejde for at forbedre forholdene for mennesker med handicap ved de kommende budgetforhandlinger i kommunen for næste år, der foregår i efteråret.

Det spreder sig
På LEVs Facebookside har historierne fra København fået stor gennemslagskraft. Rigtig mange har kommenteret og delt. Og så har mange uden for København også benyttet anledningen til at fortælle om, hvordan det står til i deres kommune. Og der lyder stort set enslydende historier fra eksempelvis Gribskov, Aabenraa, Aarhus, Aalborg, Kerteminde og Odense. Typisk er der tale om besparelser på bemanding, sammenlægning af tilbud, kvalitetsstandarder der nedsætter antallet af dage, som udviklingshandicappede er visiteret til et værkstedtilbud mm.

Astrid Krag (S), social- og indenrigsminister, er ikke stolt af situationen. Over for TV2 Lorry anerkender hun, at kommunerne er økonomisk pressede. Derfor forsikrer hun, at det vil kunne mærkes, at det er en ny regering, der nu står ved roret.

”Vi har set en velfærd, der er blevet underfinansieret de senere år med en borgerlig regering, men snart skal en socialdemokratisk regering forhandle økonomi med kommunerne, og der er udgangspunktet selvfølgelig, at de skal kunne mærke forskellen,” siger hun og fortsætter:

”For os kommer velfærden før skattelettelser, og det vil på sigt give et større rum til at prioritere eksempelvis handicapområdet i kommunerne,” uddyber hun.

Ministeren skal i øvrigt også tage stilling til et ministerspørgsmål fra socialordfører fra Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl. På baggrund af medieomtalen af nogle af sagerne fra København har hun blandt andet spurgt, om ministeren finder, at ”kvalitetstandarder og serviceniveauer underminerer servicelovens individuelle vurdering?”

I dette blads leder kan du se en kommentar fra LEVs landsformand til besparelsesproblematikken.

 

Boks

Demo hver fredag i København

Borgere med handicap og deres pårørende har annonceret, at de fra og med fredag den 2. august og hver eneste fredag fra klokken 10 til 12 vil demonstrere i kampen mod Københavns Kommunes nedskæringer på handicapområdet.

”Det vil vi gøre indtil, der bliver tilført flere penge til socialområdet,” siger Mathilde Faber, som er udviklingshæmmet og har autisme, til TV2 Lorry.

 

Boks

”Aarhus skal igen være en handicapvenlig kommune”

Enhedslisten vil sætte stort millionbeløb af til mennesker med handicap i de kommende år.

Engang var Aarhus Kommune i toppen med service for mennesker med handicap. Nu er Aarhus en af de mindst handicapvenlige kommuner målt i udgifter til service pr. indbygger med handicap. Sådan skriver Enhedslisten i en pressemeddelelse, hvor partiet anfører, at der skal rettes op på ti års nedskæringer og besparelser på handicapområdet. ”Aarhus er en kommune i vækst og kraftig udvikling. På den baggrund er det beskæmmende, at byrådet i årevis har ladet mennesker med handicap betale en alt for stor del af de besparelser og nedskæringer, der er gennemført. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, så det skal vi have rettet op på,” siger Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten, til Lokalavisen Aarhus.

Hvis kommunen skal op på niveauet fra 2016 kræver det ifølge Keld Hvalsø et løft på 45 millioner kroner i 2020. Det vil partiet arbejde på.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 5 2019

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne