shutterstock_452606434_web.jpg Aarhus Rådhus - Foto: Shutterstock 02.09.2019

Mediefokus redder ledsageordning

Slut med din ledsageordning resten af året. Sådan lød beskeden fra en centerchef i Aarhus Kommune i en fælles besked til borgere og pårørende. Centerchefens begrundelse var behovet for en økonomisk genopretning, men det er lodret ulovligt ifølge juridiske eksperter. Nu har centerchefen bøjet sig, og beklaget den problematiske udmelding.

”Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive leveret yderligere ledsagelse til selvvalgte aktiviteter i år.” Det var den kontante besked som mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende modtog i et brev fra en centerchef i Aarhus Kommune. ”Helt særlige ønsker til ledsagelse vil skulle godkendes af centerledelsen” fremgår det yderligere af brevet.

Ulovlig udmelding
Eva Nauer Jensen, der er lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, kalder i dagens P1 Morgen denne fremgangsmåde for klart lovstridig – både i forhold til rettighederne i servicelovens § 97 om ledsageordningen og i forhold til forvaltningsloven. Vurderingen bakkes op af kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og journalisthøjskole, der tilføjer, at denne fremgangsmåde er et landsdækkende problem. Kommunernes økonomi er presset af den såkaldte demografiske udvikling og det fører til grænsesøgende praksis i kommunerne, forklarer Roger Buch i P4 Østjylland.

Centerchef beklager
Centerchefen, som sendte brevet til borgere og pårørende i Aarhus, Jacob Thiesen, medvirkede også i DR P1 her til morgen. Han indledte med at beklage den usikkerhed som hans brev havde givet anledning til. Og han var også ked af at brevet er uheldigt formuleret, idet han anerkender at kommunen ikke kan stoppe eller indskrænke de ledsageordninger, som borgerne er visiteret til. Men centerchefen fastholder at de økonomiske udfordringer gør, at han må i dialog med borgere og pårørende om der kan findes billigere måder at yde den tildelte ledsagelse på. 

Hurtig handling fra LEV Aarhus
LEVs landsformand, Anni Sørensen, glæder sig over, at det nu ser ud til at Aarhus Kommune har trukket i land. Hun fremhæver det kæmpe arbejde, som LEVs lokalafdeling, LEV Aarhus, har gjort for at få sagen frem i lyset:

- Uden en hurtig og effektiv indsats fra LEV Aarhus så tror jeg desværre, at dette kunne være trukket ud i månedsvis eller at den ulovlige praksis var blevet implementeret. Nu kom der mediefokus på sagen, og så var kommunen hurtig til at trække sin udmelding tilbage. Det skal vi selvfølgelig glæde os over – først og fremmest på vegne af de borgere, som nu igen kan regne med at få den ledsagelse, som de er tildelt efter loven.

- Men hvordan var det mon gået hvis ikke ​LEV Aarhus havde sikret, at DR havde fåret interesse for sagen? Var den grænsesøgende udmelding fra centerchefen så gledet igennem? Det tror jeg desværre godt, at man kan forestille sig. Og konsekvensen kunne meget let være blevet, at en stor gruppe sårbare mennesker havde mistet deres ledsagelse – og dermed mulighed for en tilværelse med aktiviteter uden for boligen. Det illustrerer et kæmpe retssikkerhedsproblem, pointerer Anni Sørensen.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne