foellehavegard-768x576.jpg Foto: Socialt Udviklingscenter SUS 05.09.2019

Skarp kritik af Køge Kommune fra LEV

I et kritisk brev til borgmesteren i Køge Kommune kritiserer LEV i skarpe vendinger kommunens håndtering af sagen om bostedet Føllehavegård, der nu står til at skulle lukke.

Siden 2009 har Køge Kommune lovet de pårørende til beboerne på bostedet Føllehavegård, at der var et erstatningsbyggeri på vej inden for den nærmeste fremtid, da bostedet ifølge Socialtilsynet var utidssvarende, nedslidt og ikke svarede til beboernes behov. Men der er ikke sket noget fra kommunens side. Derfor er Socialtilsynet nu kommet med et påbud om en handlingsplan fra kommunens side. Køge kommune har så valgt at melde ud, at løsningen er en lukning af Føllehavegård. Kommunen har haft viden om bostedets tilstand i mange år og har altså undladt at handle på det. Nu står bostedet til at skulle lukke, personalet bliver derfor opsagt og beboerne skal nu tvangsflyttes. Nogle af beboerne har boet på bostedet i over 20 år.

LEV retter henvendelse til borgmester
LEV har løbende været i tæt kontakt med de pårørende, og har nu skrevet et kritisk brev til Køges borgmester, Marie Stærke.  Heri kritiseres kommunens håndtering af sagen og ikke mindst, at politikerne i Køge Kommune ikke har handlet på at skabe de rette rammer for Føllehavegård og dermed undgå en intervention af Socialtilsynet, der kan føre til lukning af stedet til stor skade for beboerne på stedet samt deres pårørende. I brevet bliver borgmesteren også opfordret til at udsætte beslutningen om lukningen af Føllehavegård. Samtidig opfordrer LEV til, at der bliver iværksat en grundig redegørelse af, hvordan beboerne sikres en ordentlig behandling efter en eventuel lukning.  

Pårørende samler sig
På baggrund af kommunens håndtering af sagen er en række pårørende nu gået sammen i et forsøg på at forhindre en lukning af Føllehavegård. Eller i det mindste for at sikre, at beboerne på bostedet får de optimale betingelser efter en eventuel lukning af bostedet. Derfor vil de nu afholde et borgermøde, hvor repræsentanter for socialudvalget i Køge Kommune også deltager. Her vil LEV også deltage og stille kritiske spørgsmål til politikerne i Køge.
Det bliver politisk besluttet, hvad der skal ske med beboerne og personalet på Føllehavegård her i begyndelsen af september.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne