shutterstock_1625951248_web.jpg Foto: Shutterstock 01.04.2020

Besøgsforbud på bosteder ændres for mennesker med udviklingshandicap

Lev har haft mange henvendelser fra forældre og personale om det besøgsforbud, der blev indført i midten af marts på landets bosteder grundet Coronavirussen. Nu er reglerne ved at blive ændret, så forældre og andre nærtstående pårørende kan besøge mennesker med udviklingshandicap på bostederne.

Siden den 18. marts har det ikke været tilladt at besøge sine pårørende på plejehjem, sygehuse og altså også bosteder, medmindre vedkommende var kritisk syg eller døende. Det har haft store konsekvenser for borgere med udviklingshandicap og deres pårørende, der i mange tilfælde har været afskåret fra fysisk kontakt med deres familiemedlemmer med udviklingshandicap. Det har også medført usikkerhed og forvirring om, hvorvidt forældre måtte tage deres pårørende hjem.

Sent i går aftes vedtog folketinget en revision af den såkaldte epidemilov. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at nære pårørendes besøg ”hos et barn eller en voksen med nedsat psykisk funktionsevne, som kognitivt fungerer som et barn” vil være undtaget fra besøgsforbuddet. Betegnelsen ”kognitivt fungerende som et barn” er ikke hensigtsmæssig, men det er Levs opfattelse, at bestemmelsen gælder Levs målgruppe, mennesker med udviklingshandicap. Dermed ikke være sagt, at alle bosteder bliver åbne. Det er Levs forventninger, at det vil op til ledelsen på det enkelte bosted at tage stilling til spørgsmålet set i forhold til smitterisiko og beboersammensætning. 

Lovforslaget blev vedtaget sent tirsdag aften (31. marts), og ændringerne er endnu ikke kommunikeret ud til bostederne i hverken bekendtgørelse eller på anden måde. Ifølge Social- og Indenrigsministeriet er besøgsforbuddet gældende, indtil der udsendes ny bekendtgørelse. Lev forventer, at dette sker hurtigst muligt. Følg med på Levs facebook-side. Der vil derfor være bosteder, som endnu ikke er forberedte på den ændrede praksis, og som måske skal have tid til blive klar besøg i forhold til at begrænse smittefare.

Udvis forsigtighed og overvej digitale kommunikationsformer
Det er Levs opfordring, at som pårørende i forbindelse med besøg på bostedet eller i eget hjem går i dialog med bostedet og med andre pårørende. Og at man udviser størst mulig forsigtighed og hensyntagen til andre beboere.  Nogle borgere kan i særlig grad have brug for kontakt og omsorg fra deres nære pårørende, mens andre kan være særligt udsat for den risiko som et besøg kan medføre. Det er nogle vanskelige balancer, som bedst håndteres med dialog, gensidig respekt og hensyntagen.

Selvom det ikke er det samme som et besøg, er det værd at overveje at gøre brug af digitale kommunikationsformer såsom f.eks. facetime, Skype eller Google Duo. Lev har lavet en guide til digitale kommunikationsformer, som man kan lade sig inspirere af.

Besøg hos forældre og andre pårørende
Besøgsrestriktionerne har også medført mange henvendelser fra pårørende og personale fra bosteder, som har været i tvivl om de hidtidige regler, når det gælder forældrenes mulighed for at tage deres pårørende hjem på besøg under corona-krisen. På den baggrund udsendte Social- og Indenrigsminister Astrid Krag mandag den 30. marts en skrivelse, som slår fast: at et barn, en ung eller en voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet, ikke kan nægtes adgang.

Da det bliver muligt for nærtstående at besøge pårørende på bosteder, og da Social- og indenrigsministeriet har slået fast, at bostedet skal tage imod den pågældende borger, er det Levs forventning, at nærtstående pårørende godt kan have mennesker med udviklingshandicap i et botilbud på besøg under coronakrisen.

Vi opfordrer dog som nævnt til at udvise stor omtanke og forsigtighed og til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.