jumpstory-download20200408-102442_web.jpg Foto: JumpStory 08.04.2020

Genåbning af specialskoler

Mette Frederiksen præsenterede mandag den 6. april en plan for forsigtig genåbning af Danmark. Planen rummer også en genåbning af specialklasser og specialskoler

Mette Frederiksen præsenterede mandag den 6. april en plan for forsigtig genåbning af Danmark. Planen indebærer, at der blandt andet bliver åbnet op for daginstitutioner, folkeskoler op til 5. klasse. Herudover vil landets specialskoler og specialklasser blive åbnet igen. Åbningen for specialområdet gælder alle klasser.

Undervisningen vil blive gennemført efter reglerne om nødundervisning og retningslinjer for håndtering af smitterisiko udstedt af Sundhedsstyrelsen.

Særligt udsatte elever og smitterisiko
Nogle elever på specialområdet er særligt udsatte i forhold til corona-smitte. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at skolelederen i det konkrete tilfælde i dialog med forældrene skal vurdere, hvorvidt den pågældende person tilhører en risikogruppe, og hvorvidt det er sundhedsmæssigt forsvarlig at møde i skolen.

Uklarhed om særligt udsatte pårørende
Der hersker i skrivende stund (8. april) nogen uklarhed i forhold til, hvordan man skal forholde sig, hvis man i den nære familie har en pårørende, som er særligt udsat for corona-smitte. Her er det regeringens anbefaling, at man holder sit barn hjemme, mens det af Sundhedsstyrelsens retningslinjer fremgår, at man godt i den situation kan sende sit barn i skolen. På et pressemøde onsdag middag sagde Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at man ville afklare spørgsmålet politisk og komme med en nærmere udmelding senere. Lev følger sagen og melder ud på vores facebook-side, når der er nyt.