Anni_Sørensen_11_HIGH.jpg 30.04.2020

Alle har gavn af klarere retningslinjer for besøgsrestriktioner på bostederne

Samtlige partier i Folketinget er enige om, at der skal ske en lempelse af besøgsrestriktionerne på landets bosteder for at afhjælpe ensomhed blandt mennesker med udviklingshandicap. Det er der også akut behov for. Ligesom der er et akut behov for klarere retningslinjer for restriktionerne, pointerer Levs formand, Anni Sørensen.

I en artikel på Altinget.dk udtrykker formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, skepsis over for ønsket om at lempe besøgsrestriktionerne på bosteder for mennesker med handicap. Han frygter, at det vil forøge smittespredning og hans vurdering er, at de nuværende retningslinjer allerede giver tilstrækkelig mulighed for at bekæmpe ensomhed.

Levs landsformand, Anni Sørensen, bakker op om at der bør ske lempelser i besøgsrestriktionerne:

- Besøgsforbuddet har været et af de sværeste spørgsmål under denne coronakrise. Både for pårørende, medarbejdere på bostederne og for de berørte borgere. Og jeg har fuld forståelse for at medarbejdere og ledere på bostederne kan være bekymrede ved udsigten til, at der bliver åbnet mere op. For det kan nogle gange være et svært dilemma.

- Særligt udsatte beboere skal fortsat beskyttes effektivt mod smitte. Men vi bliver nødt til at fastholde, at vi gradvist må give flere beboere i botilbud mulighed for at få besøg af deres pårørende. Ensomheden blandt beboerne er omfattende og for en hel del er der også tale om, at den mentale sundhed er i fare, pointerer Anni Sørensen.

For store forskelle
Landsformanden oplever, at der er stor forskel på hvordan reglerne om besøgsrestriktioner håndteres på bostederne landet over. Derfor hilser hun velkommen, at der snart kommer tydeligere regler fra myndighederne.

- Det er bestemt ikke min opfattelse, at de nuværende retningslinjer giver tilstrækkelig mulighed for at afhjælpe den massive ensomhed, der findes blandt beboerne på landets bosteder. Besøg skal naturligvis være sundhedsmæssigt forsvarligt og der skal tages lokale hensyn da der er stor forskel på, hvor udsatte beboerne er. Men det skal ske med udgangspunkt i retningslinjer, der er mere detaljerede end det grundlag, som bostederne har nu. Det må alle – også medarbejdere og ledere i botilbuddene – have en interesse i.

- Lev får mange henvendelser fra sine medlemmer, der oplever, at besøgsrestriktionerne bliver tolket på forskellig vis og vi har også haft en del henvendelser fra medarbejdere på bosteder, som har været i tvivl om reglerne. Derfor er det positivt og vigtigt, at der meget snart kommer klarere retningslinjer for, hvordan lempelsen af besøgsrestriktionerne skal håndteres i praksis.

- Men retningslinjer kan ikke erstatte dialogen. Pårørende og beboerne må i højere grad inddrages i arbejdet med at implementere en model for besøg lokalt til gavn for beboerne, hvis behov de pårørende jo trods alt kender bedst. Og hvis der opstår uenigheder om tolkningen af reglerne i de konkrete situationer, bør det være muligt for både bosteder og pårørende at få rådgivning fra sundhedsmyndigheder i spørgsmålet, siger Anni Sørensen.