Anni_Sørensen_3_HIGH.jpg Foto: Ricky John Molloy 03.04.2020

Levs holdning til besøgsrestriktioner på bosteder

Der er store forskelle på bostederne rundt omkring i landet. Vi skal først og fremmest udvise stor forsigtig og vise hensyn til sårbare, men der bør også være mulighed for mere individuelle vurderinger i forhold til besøgsrestriktionerne på bostederne. Det skal altid ske i tæt samspil med ledelse og sundhedsmyndigheder, mener Levs formand, Anni Sørensen.

Sent tirsdag aften den 31. marts vedtog folketinget en ændring af epidemiloven, hvor det i lovforslaget bemærkninger fremgår, at mennesker med ”med nedsat psykisk funktionsevne.." (lovtekstens formulering) blev undtaget fra besøgsforbuddet.

Udsigten til ændringer har skabt tvivl, usikkerhed og frustration blandt Levs medlemmer og følgere. Mange er glade for udsigten til måske at kunne se deres kære, og mange er bekymrede for, at der sker en øget risiko for Corona-smittefare for deres pårørende i botilbuddet. Det er et reelt dilemma. Myndighederne arbejder for tiden med en ny bekendtgørelse og retningslinjer, som vil indeholde en mere detaljeret beskrivelse af ændringerne i besøgsrestriktionerne på bosteder. Det er Levs forventning, at spørgsmålet bliver afklaret i nærmeste fremtid, men indtil da er besøgsforbuddet gældende.

Under hele corona-krisen har Lev opfordret til, at man som pårørende udviser størst mulig forsigtighed og hensyntagen til andre beboere i et botilbud.  Alle borgere har brug for kontakt og omsorg fra deres nære pårørende, men mange i botilbud kan være særligt udsat for den risiko som et besøg kan medføre. Det er nogle vanskelige balancer, som bedst håndteres med dialog, gensidig respekt og hensyntagen. Der er ingen lette løsninger her.

Overordnet skal man være opmærksom på, at lejligheden eller værelset i et botilbud, i modsætning til f.eks. et hospital, er et privat hjem. Et besøgsforbud er derfor en yderst indgribende foranstaltning. Herudover er det vigtigt at være opmærksom på, at botilbud meget forskellige både i forhold til beboer-sammensætning, men også indretning. Nogle botilbud har ingen eller små fællesarealer og bebos måske udelukkende af unge, som ikke er nødvendigvis er ekstra udsatte i forhold til Corona. Andre botilbud kan have store fællesarealer, uden selvstændig adgang til lejligheder eller værelser. Og endelig er der i en del botilbud beboere med komplekse sygdomme eller skrøbeligt helbred.

På den baggrund er det Levs opfattelse, at forvaltningen af besøgsrestriktionerne i højere grad end hidtil skal tilpasses situationen, bygninger og beboersammensætning i det enkelte botilbud.  Det må her være ledelsen i botilbuddet der i samråd med sundhedsmyndighederne og i dialog med beboere og pårørende vurderer, om det i det konkrete tilfælde er sundhedsmæssigt forsvarligt at tillade besøg fra pårørende.

Med venlig hilsen

Anni Sørensen, formand for Lev.