shutterstock_530550631.jpg Foto: Shutterstock 27.04.2020

Ny aftale skal afhjælpe ensomhed blandt mennesker med udviklingshandicap

Et enigt folketing har indgået en ny politisk aftale, der skal give en håndsrækning til sårbare og udsatte borgere under Corona-krisen. Aftalen betyder blandt andet, at der bliver lempet på besøgsrestriktionerne på landets bosteder for at afhjælpe ensomhed og styrke den mentale sundhed blandt mennesker med udviklingshandicap.

Corona-krisen har slidt hårdt på den mentale sundhed blandt mennesker med udviklingshandicap. Mange føler sig ensomme og isolerede. Det skal en ny bred politisk aftale bidrage til at afhjælpe. Der er afsat et tocifret millionbeløb til en række initiativer, der kan styrke den mentale sundhed og afhjælpe ensomhed – blandt andet i forhold til mennesker med udviklingshandicap.

Genåbning af dagtilbud og aktiviteter
Mange dagtilbud, som beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud, er blevet lukket ned under corona-krisen. Det har naturligvis haft stor betydning for de berørte borgere, men også for forældre og pårørende, der nu i mange uger har stået alene med ansvaret. Til denne gruppe er der nu godt nyt. Med aftalen sender partierne på Christiansborg et kraftig signal til landets kommuner om, at disse beskæftigelses- og dagtilbud under hensyn til forebyggelse af smitte skal åbne på så normale vilkår som muligt:

”Der er enighed blandt partierne om, at private og kommunale tilbud bør prioritere at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos borgerne, særligt hos de grupper, som har været særligt hårdt ramt af restriktioner og generel nedlukning.”

Aftalerne fremhæver, at politikerne tænker på tilbud som aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og socialpædagogisk støtte (§ 85)

STU
Med aftalen bevilger politikerne 10 mio. kr. til STU-området. Midlerne skal gå til unge, som vurderes at være særligt udsatte i forbindelse med deres tilbagevenden til STU'en. Mange STU-skoler er imidlertid lukkede. Det er noget uklart i aftalen, hvorvidt den politiske intention også er, at flere STU-skoler skal åbne. Lev er ved at få afklaret dette spørgsmål og vil melde ud herefter.

Lempelse af besøgsrestriktioner
Et centralt element i aftalen handler om en lempelse af besøgsrestriktionerne på landets bosteder. Her lægger aftalen op til, at man lokalt på det enkelte bosted skal udarbejde mere fleksible regler, der tager højde for smitterisiko og beboersammensætning. Som eksempel på mulige initiativer nævnes besøg på udearealer af 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende. Social- og Indenrigsministeriet skal nu på baggrund af drøftelse med sundhedsmyndigheder udarbejde mere detaljerede retningslinjer. Lev følger dette arbejde tæt og giver input til ministeriets arbejde med det nye regelsæt. Det skal understreges, at de eksisterende regler om besøgsforbud fortsat er gældende, indtil de nye regler træder i kraft.

Partnerskabsaftaler og konkrete initiativer
Aftalen rummer også et andet interessant element – etablering af tre partnerskaber, hvor partierne bag aftalen på handicapområdet rækker hånden ud til civilsamfundet som partner mod ensomhed under corona-krisen. Der er i forlængelse af aftalen bevilget et million-beløb til at understøtte, at mennesker med handicap kan vende tilbage til hverdagen og til fællesskabet. Lev er bevilget 0,5 mio. kroner, som skal anvendes til en kommunikationsguide mod ensomhed og isolation blandt mennesker med udviklingshandicap. ULF – Udviklinghæmmedes Landsforbund er tildelt 0,7 mio. kroner, der skal dække behovet for en særlig rådgivnings- og vejledningsindsats hos foreningens medlemmer i forbindelse med corona-krisen.

Landsformand for Lev, Anni Sørensen, udtaler om aftalen:

- Det er absolut grund til at rose Regeringen og alle Folketingets partier for denne aftale. Corona-krisen har haft store konsekvenser for mange af samfundets mest udsatte – her iblandt mennesker med udviklingshandicap. Denne aftale er udtryk for konkret politisk handling, og med de konkrete partnerskaber beder politikerne samfundets civile aktører – herunder Lev – om at hjælpe til med at løfte opgaven. Denne opgave er vi klar til at løfte.