corona6.jpg Foto: JumpStory 02.04.2020

Stort behov for klarhed om besøgsforbud i botilbud

Der er stor usikkerhed og mange efterlyser svar. Derfor er der et meget stort behov for at myndighederne melder klart ud om, hvordan ændringerne af besøgsforbud for botilbud skal forstås og forvaltes i praksis – og det skal ske straks. Indtil vi har denne klarhed må vi som pårørende have forståelse for, at bostederne ikke endnu har klare og enslydende svar.

Som vi fortalte på lev.dk i går, har Folketinget vedtaget nye regler om det gældende besøgsforbud, som Lev vurderede betød, at mennesker med udviklingshandicap i botilbud ikke længere var omfattet af et egentligt forbud mod besøg. I den vedtagne lov fremgår det således i bemærkningerne, at udtagelser for besøgsforbuddet nu også omfatter ”… en voksen med nedsat psykisk funktionsevne, som kognitivt fungerer som et barn”. Denne betegnelse vil blandt andet omfatte mennesker med udviklingshandicap.

Myndighederne må tydeliggøre, hvordan skal nye regler forstås?
Hvor, den helt præcise afgrænsning i forhold til målgruppen skal gå, er endnu uafklaret. Det samme er tilfældet med spørgsmålet om, hvordan besøgsforbuddet skal forstås i forhold til botilbud for mennesker med udviklingshandicap - både aktuelt og fremadrettet. Er den eksisterende bekendtgørelse fra Patientsikkerhedsstyrelsen ikke længere gældende, eller er der nu åbnet op for besøg fra pårørende? Og er det i alle situationer uanset sårbarheden blandt beboerne?

Der er stor usikkerhed og mange spørgsmål og forældre, som efterlyser svar. Derfor er der et meget stort behov for at myndighederne melder klart ud – og det skal ske straks, hvilket Lev har opfordret til gennem diverse kanaler til ministerier og styrelser. Den store usikkerhed om, hvilke regler der aktuelt og fremadrettet gælder, er ganske enkelte helt uholdbar.

I denne situation, hvor der stadig er uklarhed om den præcise udlægning af reglerne, må man naturligvis også som pårørende have forståelse for, at bostederne ikke endnu har klare og enslydende svar på alt. Og at der er mange hensyn at tage højde for.

Lev arbejder for at få en klar udmelding fra myndighederne, og når det sker, vil vi naturligvis informere herom.

Husk påpasselighed og din sunde fornuft
Vi opfordrede i går til – uanset denne tilsyneladende lempelse – at man fortsat er meget påpasselig og nøje overvejer nødvendigheden af et besøg. Vi skal alle gøre, hvad vi kan for at begrænse smittespredningen mest mulig af hensyn til personalet og andre beboere, hvor nogle kan være særlig udsatte for et corona-virus, som kan have meget alvorlige konsekvenser for dem, men også for personalet på bosteder.  Som pårørende er det vigtigt, at man altid går i dialog med både andre pårørende og ledelsen på bostedet før et eventuelt besøg. Denne opfordring gentager vi, da det er vigtigt for, at flest muligt kan føle sig trygge i denne vanskelige tid.

Følg med på Levs Facebook-side og på lev.dk, hvor vi løbende opdaterer nyheder, der er særligt relevante for Levs medlemmer og følgere.