01.04.2020

Vi skal huske at udvise forsigtighed og omtanke

Lev har haft mange henvendelser fra forældre og personale om det besøgsforbud, der grundet coronavirus blev indført i midten af marts på landets bosteder.

Nu er reglerne netop blevet ændret, så forældre og andre nærtstående pårørende nu kan besøge mennesker med udviklingshandicap på bostedet. Det er godt med klarere retningslinjerne fra myndighederne - det har der været brug hårdt for. Men vi skal stadig huske at udvise store forsigtighed og omtanke og bruge vores sunde fornuft, når vi påtænker at besøge vores kære på bostederne, pointerer Levs formand, Anni Sørensen i denne video.