Anni_Sørensen_11_HIGH.jpg 05.08.2020

Besøgsrestriktioner i Aarhus skal være konkret begrundede

Der arbejdes aktuelt på at indføre generelle besøgsrestriktioner på alle plejecentre og botilbud i Aarhus kommune på grund af et lokalt udbrud af corona. Levs landsformand er bekymret for, at alt for mange mennesker med udviklingshandicap nu igen afskæres fra deres nære. Hun opfordrer til, at man anvender konkrete vurderinger af hvert enkelt tilbud, hvis der skal være restriktioner.

Forårets generelle og landsdækkende besøgsrestriktioner i botilbud havde store negative konsekvenser for tusindvis af beboere: Ensomhed, frustration og mistrivsel. I en undersøgelse med svar fra 459 pårørende til mennesker med udviklingshandicap, som Lev gennemførte i maj måned i år, angav 4 ud af 10, at besøgsrestriktionerne havde haft markant negativ betydning for beborens trivsel, og en næsten tilsvarende andel angav mistrivsel ’i nogen grad’.

Derfor er Levs landsformand, Anni Sørensen, også bekymret over, at der nu er planer om at indføre restriktioner i samtlige af Aarhus kommunes botilbud.

- Når der opstår et lokalt udbrud af corona, som det aktuelle i Aarhus, så skal vi være forsigtige og passe på mennesker i risikogrupper. Men generelle besøgsrestriktioner i alle botilbud i kommunen ligner en overdreven automatreaktion. Det rammer rigtig mange, rigtig hårdt – også mange mennesker, som slet ikke er i en særlig risikogruppe. De bliver nu igen udsat for restriktioner for at få besøg af deres pårørende eller andre i deres netværk, siger Anni Sørensen

Den 24. juni ophævede Social- og indenrigsministeriet bekendtgørelsen om midlertidige besøgsforbud i botilbud på det sociale område. I stedet blev der udsendt en ny bekendtgørelse, som i særlige situationer gav mulighed for at indføre besøgsrestriktioner i enkelte tilbud.

Kriterierne for i særlige tilfælde at kunne indføre besøgsrestriktioner, drejer sig blandt andet om tilbuddets fysiske rammer, risikoprofilen blandt beboere og medarbejdere, samt at der aktuelt er et smittetryk, som gør det nødvendigt.

Anni Sørensen har vanskeligt ved at se, at alle disse kriterier kan være opfyldt i samtlige af Aarhus Kommunes botilbud:

- Det kan ikke være rimeligt at man indfører besøgsrestriktioner over hele linjen. Det kan jeg simpelthen ikke se er berettiget, når vi ved, hvor store omkostninger det har for den enkelte. Mange beboere i botilbud er ikke særligt udsatte for corona, og mange steder er de fysiske rammer sådan, at besøg fint kan foregå på betryggende vis. Og det er lige præcis de kriterier, som bekendtgørelsen fra juni måned stiller krav om at kommunen og tilbuddene skal tage højde for.

- Levs sekretariat har dagen igennem været i dialog med både kommuner, styrelser og ministerier for at få udredt, hvad det præcist er, der er planer om. Det er der endnu ikke klarhed over, men vi har i dialogen understreget nødvendigheden af, at vi lærer af erfaringerne fra den voldsomme nedlukning i foråret. Denne gang skal der tages konkrete hensyn, så det kun er botilbudsbeboere med særlig risiko, som desværre kan blive underlagt besøgsrestriktioner. Vi skal minimere den truede mistrivsel og ensomhed, siger Anni Sørensen.