Udklip-maske.png 21.08.2020

Mundbind i al kollektiv trafik

Den 22. august træder nye regler om brug af mundbind i kollektiv transport i kraft. Nogle kan være undtaget fra kravet om mundbind, ligesom der i visse tilfælde er mulighed for at få mundbind gratis hos kommunen.

Torsdag den 20. august offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en ny bekendtgørelse om brug af mundbind eller visir i busser, tog, metro og anden kollektiv transport. Reglerne betyder som udgangspunkt, at alle skal bære mundbind, når de skal med kollektiv transport eller opholde sig på stationer. Kravet om mundbind (og muligheden for undtagelser) omfatter også den bustransport, som udføres af private busselskaber fra f.eks. botilbud til dagtilbud. Lev er pt. i dialog med Transportministeriet om, hvorvidt kravet om mundbind også gælder de busser, som ejes og drives af bostederne. Vi vil opdatere denne nyhed, når afklaringen foreligger. 

Nogle personer er undtaget fra kravet om mundbind. I bekendtgørelsen fremgår det, at kravet ikke gælder børn under 12 år, samt ”personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.” (Bekendtgørelsen § 3).

Læs bekendtgørelsen her

Det betyder kort fortalt, at nogle voksne med udviklingshandicap ikke behøver at have mundbind på i busser, metro, tog, hvis det kan virke som et overgreb at blive påtvunget et mundbind eller et visir.

Der er ikke tale om en generel undtagelse fra at bruge mundbind, hvis man har et udviklingshandicap. Det er kun i de tilfælde, hvor borgeren ikke forstår kravet om mundbind, og det derfor kan have en negativ effekt på den pågældende at blive det påtvunget.

Mulighed for gratis mundbind til lavindkomstgrupper
Selvom prisen på mundbind generelt er faldet den seneste uge, så kan udgiften til mundbind godt ende med at blive høj for borgere med lav indkomst. Det gælder blandt andre personer på kontanthjælpsydelser, integrationsydelse og førtidspension.

På den baggrund har Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke meddelt på et pressemøde, at regeringen har indgået en aftale med kommunerne om, at personer med lav indkomst kan få udleveret gratis mundbind hos deres kommune.

Det er endnu uklart, hvordan muligheden for gratis mundbind helt præcist vil blive afgrænset.

I Lev mener vi, at langt de fleste voksne med udviklingshandicap bør være omfattet, idet deres indkomst for det meste består af førtidspension – og da de ofte har meget høje udgifter til husleje. Rådighedsbeløbet er dermed begrænset, og derfor må denne gruppe borgere betegnes som en lavindkomst-gruppe på linje med borgere på kontanthjælp m.m. Lev vil løbende opdatere om kravet om brugen af mundbind i den kollektive trafik for mennesker med udviklingshandicap – herunder også de økonomiske hensyn.