Anni_9_HIGH_FARVE - 21102020.jpg Foto: Ricky John Molloy 18.12.2020

Året der gik – sejre og udfordringer set med Lev-øjne

Corona-krisen satte sit triste og klare aftryk på 2020, og krisens konsekvenser har selvfølgelig været en stor udfordring for Lev. Men der skete også andre vigtige ting i 2020 set med Lev-øjne.

Af Anni Sørensen, landsformand for Lev

Ensomhed og isolationsfølelse – nedlukningen af samfundet havde massive følger for mange mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Levs undersøgelse fra maj måned viste entydigt, at besøgsforbud på botilbud og nedlukning af beskæftigelses- og dagtilbud medførte, at den mentale sundhed kom helt i bund.

Lev brugte mange ressourcer på at afbøde de værste konsekvenser af restriktionerne. Vi styrkede vores rådgivning til medlemmerne, og vi var i løbende dialog med nationale myndigheder på social og sundhedsområdet. Der var tydelige tegn på overimplementering af retningslinjerne i de fleste kommuners håndtering af epidemien.

Men det er gradvist lykkedes at øge myndigheder og politikeres opmærksomhed på de store afledte konsekvenser af restriktioner og nedlukninger for blandt andre mennesker med udviklingshandicap. Henover det sene forår og sommeren blev restriktionerne mere målrettede, og på Christiansborg var der stort fokus på at afbøde de trivselsmæssige konsekvenser. Folketinget har i flere omgange afsat penge til konkrete initiativer, der skal modvirke ensomhed og understøtte sociale fællesskaber. Lev er blevet bevilget nogle af disse penge og har igangsat konkrete projekter, der skal afhjælpe ensomhed. Læs om et af de projekter i artiklen her.

Nu ser vi lys for enden af tunnelen og håber på, at corona-vaccinen kan hjælpe os alle frem mod en mere normal hverdag uden besøgsrestriktioner, retningslinjer og forbud.

Se video med Anni Sørensens julehilsen: (Artiklen fortsætter under videoen)

Resultater der tæller
Men der skete også andet i 2020. Henover foråret lykkedes det eksempelvis, via pres fra Lev og andre gode kræfter, at få sat en stopper for kommunernes brug af de såkaldte resultatlønnede konsulenter. En ødelæggende og uetisk kommunal praksis, som nu heldigvis er blevet kendt ulovlig af Ankestyrelsen.

Senere på året sendte regeringen et lovforslag i høring, som Lev opponerede kraftigt imod. Det handlede om udvidelse af mulighederne for at købe socialpædagogisk ledsagelse til endagsture. Levs vurdering var, at den foreslåede model indebar en alvorlig risiko for yderligere at undergrave retten til ledsagelse for mennesker med udviklingshandicap. En række andre organisationer udtrykte samme bekymring – og heldigvis lyttede regeringen og trak lovforslaget tilbage. Læs mere her.

På tilsvarende vis lykkedes det heldigvis også at få boligministeren til droppe et lovforslag, der ville give kommuner mulighed for at opsige lejere med handicap fra deres bolig. Forslaget ville reelt have ført til tvangsflytninger af mennesker med handicap, hvis kommunen fandt det ’hensigtsmæssigt’. Læs mere her: https://www.lev.dk/nyheder/2020/november/boligministeren-traekker-forsoeg-med-lejerettigheder-tilbage

600 flere i KLAPjob
Et andet flot resultat i 2020, der skal nævnes, er Levs beskæftigelsesindsats KLAPjob, der igen skabte fantastiske resultater. KLAPjob fik i år 600 mennesker med kognitive handicap ind på det ordinære arbejdsmarked. Det er et resultat, der virkelig tæller og gør en kæmpe forskel for de mange mennesker, der har fået et job. Derudover bidrager KLAPjob til at skabe inklusion og mangfoldighed på arbejdsmarkedet. KLAPjobs flotte resultater fik i øvrigt også international anerkendelse, da det vandt en international pris for sin indsats. Det kan du læse mere om her.

Den store evaluering
2020 var også året, hvor der blev sat gang i den storstilede evaluering af det specialiserede socialområde. Lev sidder med i Social- og Indenrigsministeriets følgegruppe, og vi har indtil videre store forventninger til, at dette komplekse analysearbejde munder ud i en omfattende reform af handicapområdet – en reform, som retter op på de grundlæggende konstruktionsfejl, der var resultatet af kommunalreformen i 2007.

Det er positivt, når der lyttes på Christiansborg – både når vi er kritiske, og når vi kommer med bud på løsninger. Det er denne dobbelthed, som skal kendetegne Lev i vores fortsatte arbejde for at forbedre vilkårene for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Nu kigger vi fremad
Her op til jul har Lev lanceret kampagnen ”Nu er det Elses tur”, hvor vi sætter spot på retssikkerheden for den særligt sårbare gruppe mennesker med udviklingshandicap, der aldrig klager – og som ikke har nogle til at hjælpe sig med at gøre det. I 2021 vil Lev fortsætte sit fokus på de stigende udfordringer med retssikkerheden på handicapområdet. Det vil være en hjørnesten i vores tilgang til arbejdet med en reform af handicapområdet. Der skal skabes lighed i retssikkerhed – uanset handicap.

Et mere tidssvarende Lev
Lev er i gang med en omfattende modernisering. Vi har styrket vores demokratiske struktur, og trods vanskelige coronavilkår gennemførte vi i november vores ordinære repræsentantskabsmøde. 2020 var også året, hvor Lev fik et mere tidsvarende navn og logo, en ny grundfortælling og et nyt og flot Lev Magasin. Og i begyndelsen af 2021 får Lev en ny hjemmeside. Sekretariatet er også blevet styrket i 2020, blandt andet med yderligere ressourcer i rådgivningen og en markant bedre understøttelse af kredsene med ansættelse af fem kredskonsulenter.

Lev ønsker sig vokseværk i julegave og har store ambitioner om at blive en stærkere og større medlemsorganisation. Derfor vil vi i Lev også i 2021 have et stort fokus på eksisterende og nye medlemmer af foreningen Lev – og ikke mindst, hvordan vi kan blive endnu mere attraktive som medlemsorganisation. Hvis vi får flere med i vores fællesskab i Lev, står vi også stærkere og mere slagkraftigt i kampen for forandringer til gavn for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Til sidst vil jeg blot ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår. Vi vender tilbage med fornyede kræfter i 2021.