Coronajul.jpg Foto: JumpStory/Sundhedsstyrelsen 18.12.2020

En jul i forsigtighedens tegn

Beboere i sociale tilbud skal have mulighed for at fejre jul og myndighederne opfordrer derfor beboere og deres familier til at fejre jul uden for tilbuddet – altså at fejre julen hjemme hos sin familie, hvis der er mulighed for det. Samtidig har myndighederne indført undtagelse for forsamlingsforbuddet på 10 personer for beboere på sociale tilbud, så der kan afholdes jul på botilbuddene. Lev opfordrer til forsigtighed og anbefaler, at beboere deles op i mindre grupper.

Med omfattende Covid-19 restriktioner landet over kan det blive udfordrende for mennesker med udviklingshandicap at fejre jul og nytår. Særligt forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer kan være svært at leve op til i sociale tilbud og myndighederne har derfor besluttet at sociale tilbud er undtaget for forsamlingsforbuddet i juledagene og nytårsaften. Op til 50 beboere plus personale må derfor samles til interne arrangementer på tilbuddene i disse dage.

Lev påskønner myndighedernes opmærksomhed på beboerne i sociale tilbud, men opfordrer samtidig til forsigtighed. Hvor det overhovedet er muligt bør deltagerne deles op i mindre grupper, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges, så julen kan fejres med minimal risiko for smitteudbrud.

Man må gerne komme hjem til jul
På mange botilbud er der indført besøgsrestriktioner eller besøgsforbud. Disse gælder også i juledagene. Mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende skal være opmærksomme på muligheden for at få udpeget 1-2 faste besøgspersoner og på muligheden for at etablere besøgsrum på tilbuddet.

Det er også vigtigt at understrege at beboerne frit kan besøge familie eller andre i julen. Her er det nødvendigt at støtte beboerne i at følge myndighedernes anbefalinger, men samtidig at fastholde beboernes ret til at fejre julen med deres nærmeste.