Spørgsmål svar.jpg Illustration: Synergi 11.12.2020

Rådgivning: Kan man få betalt sine udgifter i forbindelse med ledsagelse?

Min bror er bevilliget ledsagelse, men grundet en stram økonomi har han ikke råd til, at de kan lave ting sammen. Kan man søge kommunen om at få betalt sine udgifter i forbindelse med ledsagelse?

Venlig hilsen
Lars

 

Hej Lars,

Når man er bevilliget ledsagelse efter §97, skal man selv dække udgifterne, når man for eksempel tager sin ledsager med i bio­grafen, til koncert eller på café. Det gælder også ledsagerens udgifter til transport.

Men du kan søge om et årligt tilskud fra kommunen. Det står i serviceloven §97, stk. 7. I 2020 er det beløb på 919 kr. – det reguleres årligt.

Du kan søge om dette beløb en gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter. At du skal sandsynliggøre dine udgifter betyder, at du ikke nødven­digvis skal aflevere et regnskab, men at du skal troværdiggøre dine udgifter. Du kan for eksempel fortælle, hvilke aktiviteter du ønsker at lave med din ledsager, og hvad dette vil medføre af udgifter. Kommunen skal vejlede og rådgive om, hvorledes kra­vet om sandsynliggørelse eller dokumen­tation kan opfyldes. Vi vil råde til, at man under alle omstændigheder gemmer alle bon’er, for de kan være med til at sandsyn­liggøre de fremadrettede udgifter. Du kan ansøge om tilskuddet hos den sagsbe­handler, der også bevilliger din ledsagelse.

Du skal også være opmærksom på, at man kan søge om ledsagekort – det gør du hos DH, Danske Handicaporganisatio­ner, på https://handicap.dk/brugerservice/ ledsagekort. Med et ledsagekort vil din ledsager kunne få rabat på alle bus- og togrejser hos selskaber, der udfører offent­lig servicetrafik.

Ledsagekortet giver også mulighed for flere steder at medtage din ledsager gratis. Dette gælder en række kulturinstitutioner som for eksempel teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsespar­ker og zoologiske haver. Du kan se hvilke steder på DH’s hjemmeside.

Med venlig hilsen

Cecilie Damgaard Staur, Levs rådgivning

Spørgsmål og svar blev bragt i Lev Magasinet nr. 8 2020