Udvidelse-af-skaerpede-tiltag-til-hele-landet-pjece1512201.png Udvidelse af skærpede tiltag til hele landet pr. 16. december 16.12.2020

Skærpede tiltag udvides til hele landet

For at dæmme op for Covid-19 smittespredningen udvides de skærpede tiltag til hele landet fra 16. december 2020 kl. 16.00 til og med 3. januar 2021. Her er et lille overblik over, hvad restriktionerne kan få af betydning for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende samt relevante links hertil.

Alle nationale tiltag for at begrænse smitten med Covid-19 forlænges til 28. februar. Det gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer, at restauranter skal lukke kl. 22 samt krav om brug af mundbind eller visir i den offentlige transport og detailhandlen.

Dag- og beskæftigelsestilbud er stadig undtaget for forsamlingsforbuddet og Sociale tilbud efter serviceloven er dog i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/nov/coronatiltag-forlaenges-indtil-13-december

På samme måde er børn, unge og voksne på specialområdet fritaget fra den hjemsendelse og fjernundervisning, der gælder frem til 3. januar:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201215-covid-19-tiltag-paa-boerne-og-undervisningsomraadet-udvides

Der skal selvfølgelig tages særlige forbehold, når brugerne er i risikogruppen. Og hvis der er brugere med symptomer eller som har fået konstateret Covid-19, skal alle isoleres og testes. Overblik over tiltag som gælder hele landet fra i eftermiddag findes her:
https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/nationale-tiltag

På en række botilbud er der indført besøgsrestriktioner- eller forbud. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at beboerne har ret til besøg fra 1-2 faste besøgspersoner og om beboerne har ret til besøg indendørs eller udendørs. Overblikket findes her:
https://sim.dk/arbejdsomraader/corona-covid-19/