Vaccine jumpstory.jpg Foto: JumpStory 23.12.2020

Vaccination mod Covid-19 til ældre og mennesker i særligt øget risiko

I løbet af få dage vil de første danskere bliver vaccineret mod Covid-19. Der er langt fra nok vacciner til alle de første mange måneder, og myndighederne er derfor nødt til at prioritere de borgere, der har størst behov for vaccine.

Derfor bliver ældre og mennesker i særligt øget risiko for et alvorligt forløb vaccineret først. Når der kommer flere vacciner til landet vil også personer i risikogruppen (og altså ikke i særligt øget risiko) blive tilbudt vaccine:

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 7. Personer med alder 80-84 år
 8. Personer med alder 75-79 år
 9. Personer med alder 65-74 år
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder


Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, vurderer, at hele gruppen af ældre over 80 år, dem med kronisk sygdom og dem, der arbejder i pleje- og sundhedssektoren, tilsammen udgør en risikopopulation på omkring 1,5 millioner mennesker. Der vil altså gå betragtelig tid før de, der rent sundhedsfagligt har størst behov for vaccine, er blevet vaccineret. Først derefter vil andre grupper komme i betragtning.

Lev er i dialog med Sundhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på de særlige udfordringer mennesker med udviklingshandicap kan have. Dels rammes mennesker med udviklingshandicap på botilbud af besøgsrestriktioner og andre omfattende begrænsninger i deres hverdag, som kan føre til ensomhed og psykisk mistrivsel. Dels har nogle mennesker med udviklingshandicap svært ved at forstå og overholde Covid-19 retningslinjerne og vil tillige være udfordret af et sygdomsforløb og i værste fald indlæggelse. Derfor mener Lev, at mennesker med udviklingshandicap bør tilbydes vaccination så snart den sundhedsfaglige prioritering tillader det.

Mennesker med udviklingshandicap, som tilhører risikogruppen, samt det personale, der hjælper dem i deres hverdag, vil blive vaccineret tidligere i forløbet.