NadiaogBrian - foto Hans Juhl_web.jpg Foto: Hans Juhl 18.02.2020

Café sikrer fokus på sundhed efter tjek

Fra sundhedstjek til sundhedscafé. Sådan har udviklingen været i Roskilde, hvor man har fulgt tjekket til dørs med et helt nyt sundhedstilbud til mennesker med handicap

Af Arne Ditlevsen 

Ét tilfælde af kræft og afdækning af helbredsproblemer hos 71 andre personer. Det var de alvorlige resultater af det sundhedstjek, som 96 borgere med udviklingshandicap i Roskilde Kommune gennemførte i forbindelse med et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen. Hos cirka tre ud af fire undersøgte var der altså sundhedsproblemer, som borgeren ikke tidligere kendte til.

- Det er tankevækkende, for det er oplysninger, der sandsynligvis ikke var nået frem til lægen, hvis vi ikke havde haft projektet, siger Sisken Henningsen, konsulent på handicapområdet, som stod i spidsen for det forebyggende sundhedstjek i Roskilde i samarbejde med en sygeplejerske fra kommunens Sundhedscenter.

Brian kvaste smøgerne
En af dem, der har nydt godt af sundhedstjekket, er Brian Christensen. Han følte sig på ingen måde syg, havde det godt, arbejdede på en tankstation, nød livet, spiste måske lidt for usundt. Men hvem gør ikke det? Derfor var det også lidt af et chok for ham, da han i forbindelse med sundhedstjekket fik konstateret nedsat lungekapacitet. Det hang tydeligvis sammen med hans rygning. En pakke om dagen var ikke ualmindeligt.

- Lægen sagde, at han syntes jeg skulle droppe smøgerne. Det satte nogle tanker i gang, husker Brian.

Brian gik før tjekket meget sjældent til lægen, for han mente jo ikke, at han fejlede noget. Da han så efterfølgende to gange måtte med ambulance på hospitalet, fordi han fik ondt i brystet, kom der også handling bag tankerne. Stærkt tilskyndet af lægen, der sagde: ”Jeg kan se, at du ryger. Det stopper du med!” Det gjorde Brian så. Da han kom hjem tog han en pakke cigaretter, kvaste dem og smed dem i skraldespanden.

Sundhedscaféen
Selve projektet med sundhedstjek var altså umiddelbart en succes i Roskilde. For Brian og mange andre viste det, at der var problemer, man på en eller anden måde skulle forholde sig til. Men det var også et øjebliksbillede. Så spørgsmålet var, hvordan sikrer man fremover denne målgruppe lige adgang til sundhed, når man ved, at mange ikke af sig selv opsøger lægehjælp, selv om det måske er påkrævet? For et løbende og vedvarende sundhedstjek er i øjeblikket ikke muligt. Det tjek, der fandt sted i projektperioden, var helt afhængigt af de økonomiske midler, som fulgte med. For det tager ekstra tid for lægerne at gennemføre denne type sundhedstjek, og det afspejler deres nuværende overenskomst ikke.

I Roskilde fandt man en vej, for heldigvis har sundhedstjekket været med til at åbne flere døre i kommunen:

- Her i kommunen har projektet generelt ført til betydeligt større fokus på lighed i sundhed på handicapområdet, og siden 2018 har området fået en årlig merbevilling på en halv million kroner til at forankre sundhedsforebyggelse og tidlig opsporing, siger Sisken Henningsen.

De flere ressourcer er blandt andet blevet anvendt til at etablere en sundhedscafe, som drives af kommunens sundhedscentet og er placeret der, hvor borgerne er, og hvor det derfor er nemt at komme til den. Nemlig på Københavnsvej, hvor der både er beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, STU og andre tilbud til mennesker med handicap.

Tidligere var denne gruppe borgere henvist til at bruge kommunens ”almindelige” sundhedscenter. Men det skete ikke, og sundhedscentret havde heller ikke tilbud målrettet denne målgruppe.

- Med sundhedscafeen har vi fået et sundhedstilbud, som er målrettet handicappede, og som har en fast sundhedsfaglig bemanding, der kender målgruppen og har særlige kompetencer på handicapområdet, siger Sisken Henningsen.

Fokus på sundhed og trivsel
Sundscaféen har åbent to dage om ugen. De dage kan man komme ind på caféen og blive vejledt af sundhedskonsulenter om eksempelvis helbredsproblemer, kost, motion, søvn og generel trivsel. Sundhedscaféen tilbyder også individuel hjælp til rygestop for borgere, der har svært ved at være med på sundhedscentrets store rygestophold. Dette har flere benyttet sig af med succes.

- Borgerne sætter selv dagsordenen. Nogle kommer her måske i et længere forløb, andre kommer måske bare forbi engang imellem. Vi har hele tiden fokus på, at der skal være tryghed og genkendelighed, forklarer sundhedskonsulent Kirsten Olofson, der er uddannet sygeplejerske og har en Master i Public Health (folkesundhed).

Nærheden til de mange aktiviteter udnytter Kirsten Olofson og hendes to café-kolleger alt, hvad de kan.

- Vi går på rundtur på området, så mange kender os. Det er vigtigt, at vi er en integreret del af stedet. Sundhedskonsulenterne tager også ud på bosteder og fortæller om caféen og deres sundhedstilbud. Og så fungerer de også som sparringspartnere for det pædagogiske personale. Derudover er der for tiden et pilotprojekt med et årligt helbredstjek på et bosted for borgere med udviklingshandicap:

- Det er en systematisk sundhedssamtale med inspiration fra sundhedstjekket. Det omfatter alt fra en snak om almindeligt velbefindende og borgerens ønsker for sit helbred til vejning, måling af blodtryk og screening for risiko for diabetes og ind i mellem screening for demens. Vi stiller ikke diagnoser, men vurderer, om det giver mening at komme til læge, eller for eksempel få vejledning fra en sundhedskonsulent, uddyber Kirsten Olofson.

Brians nye liv
En af de flittigste brugere af sundhedscaféen er Brian Christensen, efter det lykkedes ham at kvitte smøgerne. For der har været mange eftervirkninger af rygestoppet – på den positive måde:

- Jeg har fået lugtesansen tilbage, holder mig fra chips og cola, spiser mange grøntsager.

I sundhedscafeen får Brian inspiration til kostplan, og han har også købt Billedkogebogen, hvor der er trin for trin forklaringer til masser af sunde retter. Han laver også meget mere motion nu – to gange om ugen går han til træning.

- Jeg bruger cafeen rigtig meget. Hvis den ikke havde været der, var jeg gået fuldstændig i stå. Og det er vigtigt, de er der til at følge op. Hvis det stopper, flytter jeg kommune. siger Brian – med et grin ganske vist, men ikke uden alvor bag.