Anni_Sørensen_3_HIGH.jpg Foto: Ricky John Molloy 17.02.2020

Et nyt og stærkere Lev - for det er der brug for

I februars første weekend afholdt vi ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Lev. Måske er det ikke alle, som synes, at 17 afstemninger om vedtægtsændringer lyder som den mest sprælske og spændende begivenhed. Men faktisk var det vigtige forandringer, der var på dagsorden for de omkring 80 delegerede og gæster. Forandringer som vil lægge grunden til udviklingen af et nyt og stærkere Lev.

Leder af Levs landsformand Anni Sørensen

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde besluttede nemlig i stor enighed at tage nogle vigtige skridt i den organisationsudviklings- og strategiproces, som vi igangsatte for to et halvt år siden. Den proces har haft som sit ambitiøse mål yderligere at professionalisere og demokratisere foreningen, fællesskabet og interesseorganisationen Lev.

Disse mål har vi arbejdet henimod – og gør det fremover med fornyet styrke – gennem en omfattende involvering af Levs mange aktive, engagerede, kreative og samvittighedsfulde frivillige og tillidsfolk; gennem målrettet arbejde blandt sekretariatets medarbejdere og ledere; og ved at lytte til og undersøge oplevelser, erfaringer og behov blandt vores medlemmer, kommende nye medlemmer og interessenter.

Levs udviklingsproces slutter således på ingen måde med repræsentantskabets beslutninger. Men vi lagde nogle afgørende byggesten til et Lev, der bedre kan matche fremtidens vilkår og udfordringer. Som nævnt var vi gennem en del afstemninger om ændringer af Levs vedtægter.

Blandt de mest centrale var en forenkling af vores navn. Nu hedder vi blot ’Lev’, mens ’Landsforeningen’ er droppet. Levs ’brand’ i omverdenen skal styrkes, og vi ønsker at lægge den historiske reference til Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV) bag os. Et andet element i samme forandring er, at vedtægterne nu bekræfter, at Levs officielle betegnelse for vores målgruppe er mennesker med udviklingshandicap frem for udviklingshæmning (se evt. LEV Bladet nr. 8 2019, hvor jeg uddyber begrundelsen for denne ændring).

Men repræsentantskabet foretog også en markant ændring af vores interne foreningsdemokrati. Fremover vil vi arbejde mere systematisk med involvering af flere frivillige, tillidsfolk og øvrige medlemmer i foreningens arbejde. Vi går fra en fireårig repræsentantskabsperiode til en toårig, vi nedlægger forretningsudvalget og slanker Levs bestyrelse, og vi vil arbejde med en både dybere og bredere inddragelse af medlemmer og interessenter i udvalgsarbejde om foreningspolitiske og strategiske spørgsmål.

Jeg er overbevist om, at vedtægtsændringerne er et vigtigt element i et styrket, mere dynamisk og inddragende Lev. Et Lev, hvor også nye kræfter har lyst til at kaste deres energi og kreativitet ind i arbejdet for mennesker med udviklingshandicap.

Det har Lev brug for – og det har mennesker med udviklingshandicap og deres familier brug for. Udviklingen i Danmark har de seneste år været kendetegnet ved gentagne angreb på de helt fundamentale vilkår for vores målgruppe. Det har stillet store krav til os. Så selvom jeg synes, der kan ses spirende tegn på et meget tiltrængt kursskifte på handicapområdet, vil der indiskutabelt fremover være brug for et stærkt og handlekraftigt Lev.

Lederen blev bragt i Lev Bladet nr. 1 2020