SKRIVEMASKINE_FOTOGRAF HENRIK VANDAL (3).jpg Foto: Henrik Vandal. Venligst udlånt af TV2 26.06.2020

Fokus på øget brug af videoafhøringer

Større retssikkerhed for mennesker med udviklingshandicap, der på den ene eller anden måde er involveret i strafferetslige sager. Det kan blive et af resultaterne af, at sagen mod Erik Solbakke Hansen nu er kommet frem i lyset igen.

Erik Solbakke Hansen blev i 1989 dømt for drab på en 15-årig pige på Fanø og en brand på Hotel Hafnia i København i 1973, hvor 35 mennesker døde. En ny bog og en tv-dokumentar har stillet seriøse spørgsmålstegn ved, om han rent faktisk var skyldig i de to forbrydelser.

På baggrund af det nye, der er kommet frem, har Erik Solbakke Hansens søster bedt Den Særlige Klageret om at tage sagen op igen.

Og i går nåede sagen til Christiansborg, hvor retsudvalget havde indkaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd om sagen. Og her var fokus især på den generelle retssikkerhed for mennesker med udviklingshandicap. Ikke mindst i forbindelse med afhøringer.

Kan man bruge afhøringer af mennesker med udviklingshandicap?
Erik Solbakke Hansen blev i sin tid idømt forvaring og anbragt på Kofoedsminde – især på baggrund af den tilståelse af forbrydelserne, som han selv gav i de over 80 afhøringer over flere år, han var udsat for. Men det er netop den tilståelse og de afhøringer, han var udsat for, der er i søgelyset. For ved mange af afhøringerne var der ingen forsvarer tilstede. Og kan man i det hele taget fæste lid til en sigtets tilståelse, hvis vedkommende har udviklingshandicap, og der ikke er tekniske beviser i sagen?

Det mente Preben Bang Henriksen fra Venstre ikke. Han sagde på samrådet, at man slet ikke bør benytte afhøringer af mennesker med udviklingshandicap som retsgrundlag, da man ikke kan fæste lid til det, der er blevet sagt.

Så langt ville justitsministeren ikke gå. Men han pointerede, at man skal være varsom med den type afhøringer, og at de bør hvile på en mentalerklæring, der skal give en vejledning om det, vedkommende siger, kan tillægges værdi.

Optagelse af afhøringer
En måde at højne retssikkerheden vedrørende afhøringer af mennesker med udviklingshandicap kunne være optagelse af afhøringerne, eventuelt også på video. Det var der bred enighed om på samrådet. I dag er der mulighed for optagelse, men som udgangspunkt sker det ikke. På børneområdet er det i dag fast praksis, at afhøringer optages.

I forhold til selve sagen mod Erik Solbakke Hansen kom der ikke nyt frem på samrådet. Justitsministeren ville og kunne ikke udtale sig om sagen af risiko for dermed at påvirke sagen, som Den Særlige Klageret nu skal i gang med.

Men der kan potentielt være tale om en kæmpe skandale. Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, henviste således til en norsk ekspert, som har kaldt det en af de største skandaler i nyere ti.