Anni Sørensen 11 web Foto: Ricky John Malloy 23.06.2020

Nye regler for besøg er godt udgangspunkt men vækker stadig bekymring

Det er positivt, at Social- og Indenrigsministeriet har lyttet til Lev, hvad angår lempelser af besøgsrestriktioner på botilbud. Dog vækker kompleksiteten af de nye regler bekymring hos Anni Sørensen – formand for Lev.

Sent i går aftes blev en ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet meldt ud. I denne bekendtgørelse bliver de meget omdiskuterede besøgsrestriktioner på bosteder og botilbud ophævet. I hvert fald som udgangspunkt. Det vil nemlig fortsat være muligt på det enkelte botilbud at indføre besøgsrestriktioner i særlige tilfælde.

Anni Sørensen – formand for Lev – er glad for, at vi nu er godt på vej mod mere normale tilstande for mennesker med udviklingshandicap.

- Jeg er rigtig glad for, at bostederne som udgangspunkt åbnes op for besøg. Den nye bekendtgørelse giver i højere grad mulighed for, at mennesker med udviklingshandicap kan få besøg af deres pårørende og få en mere normal hverdag. Det har været længe ventet, og det har Lev kæmpet hårdt for. Det er derfor glædeligt, at Social- og Indenrigsministeriet har lyttet til vores forslag om at vende besøgsrestriktionerne på hovedet.

Komplekse regler kan gøre det vanskeligt
Der vil dog stadig være muligt lokalt at etablere restriktioner for besøg. Men også i denne situation vil der i nogle tilfælde være mulighed for besøg (læs mere om de konkrete regler her). Reglerne er dog komplekse, pointerer Anni Sørensen der er bekymret for, hvordan de administreres i praksis.

- Der er tale om komplekse regler med forskellige bestemmelser for besøg i forskellige situationer. Hvilke borgere er omfattet af begrebet kritisk situation? Er der ret til ude- eller indebesøg og af hvem, hvor mange og hvor ofte? Alle disse tvivlsspørgsmål vil fortsat præge samarbejdet mellem det enkelte bosted og de pårørende, og her kan jeg godt være bekymret for, at de pårørende står svagt. 

Opfordrer bosteder til samarbejde
Anni Sørensen understreger derfor vigtigheden i, at de enkelte bosteder har tæt samarbejde med de pårørende

- Alle har interesse i at få det til at fungere godt og skabe de bedste rammer og vilkår for mennesker med udviklingshandicap. Et godt samarbejde mellem de pårørende og personalet på det enkelte bosted er helt centralt for at opnå det - derfor kan jeg ikke understrege nok, at samarbejdet mellem de pårørende og det enkelte bosted skal prioriteres højt. Desværre har vi haft en hel del meldinger på det modsatte fra vores medlemmer i Lev, og vi vil naturligvis følge dette tæt. Vi håber og regner med, at samarbejdet med de pårørende vil blive styrket med denne nye bekendtgørelse.