Katrinehaven03.jpg Foto: Hans Juhl 11.06.2020

Nu går vi mere normale tilstande i møde

Social- og Indenrigsministeriet meldte i går 10. juni ud, at man ophæver den bekendtgørelse, som har givet kommunerne ret til at fravige deres forpligtigelser på socialområdet med henvisning til corona. Det betyder, at sociale indsatser, tilbud og støtteformer nu skal genoptages på samme vis som før corona-krisen brød ud.

I pressemeddelelsen fra Social- og Indenrigsministeriet står der:

”Ophævelsen medfører, at kommunerne blandt andet skal rådgive og behandle alle sociale sager som normalt. Sociale ydelser, man har haft ret til, men som under nedlukningen midlertidigt er ophørt eller ændret, skal igen gives som normalt. Samvær mellem anbragte børn og forældre, der evt. midlertidigt har været ændret til at foregå ved f.eks. videokommunikation, skal igen foregå normalt som før nedlukningen. Myndigheder, der fører tilsyn med tilbud på socialområdet, kan ikke længere indskrænke dette eller ændre måden, det foregår på".

Ingen undskyldning nu
Det er en positiv nyhed, at vi går mere normale tilstande i møde, udtaler formand for Lev, Anni Sørensen.

- Dette er en klar melding fra Christiansborg om, at den socialpædagogiske støtte til mennesker med udviklingshandicap skal normaliseres, hvilket selvfølgelig er positivt. Lev har gentagne gange kritiseret, at reglerne er blevet overfortolket ude i kommunerne i forhold til at få gang i aktivitets- og beskæftigelsestilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Disse overtolkninger af reglerne har haft store negative konsekvenser for mange borgere med udviklingshandicap, pointerer Anni Sørensen.

Lev vil holde øje
Kommunerne har nu syv dage til at få normaliseret forholdene, fremgår det også af pressemeddelelsen fra Social- og Indenrigsministeriet. Lev vil holde et vågent øje med, at denne tilbagevenden til normale forhold rent faktisk også sker, udtaler Anni Sørensen.

- Kommunerne har ingen undskyldning for ikke at følge denne klare melding fra Christiansborg. Der er rigtig mange borgere, der uretmæssigt har fået frataget nødvendig hjælp grundet fejlfortolkning af reglerne under corona-krisen. Den hjælp skal de have tilbage så hurtigt som muligt. Lev vil selvfølgelig holde øje med, at dette rent faktisk også sker og tage affære, såfremt der fortsat er kommuner, som ikke efterlever meldingen fra Christiansborg.

Brug for evaluering
Når situationen på botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud er ved at være normaliseret, vil det også være på sin plads med en evaluering af, hvordan blandt andet kommunerne har håndteret de retningslinjer og tilkendegivelser, der er kommet fra Folketinget, mener Anni Sørensen.

- Som en spørgeskemaundersøgelse, Lev har lavet, tydeligt viser, så har kombinationen af besøgsforbud og kommunernes omfattende nedlukninger haft store negative konsekvenser for en sårbar gruppe mennesker. At det skulle tage adskillige uger for kommunerne at efterkomme klare tilkendegivelser fra Folketing og ministerier er uforståeligt – især set i lyset af at der på andre områder ikke var samme langmodighed med at omsætte de forskellige ændringer i retningslinjer og restriktioner.

Anni Sørensen fortsætter:

- Når man overdrages vidtgående beføjelser, så indebærer det også et stort ansvar – og man må leve med at blive evalueret på, om forvaltningen af ansvaret har været god nok.

Derfor er det vigtigt, at kommunernes – og ministerier og styrelsers – indsats bliver en central del af regeringens generelle evaluering af det danske samfunds håndtering af coronaepidemien. Omkostningerne for en særligt sårbar gruppe mennesker har været meget høje – og også unødvendigt høje. Og en helt afgørende grund til at det blev sådan synes klart at være alvorlige brist i processerne med omsætningen af politiske beslutninger til faktisk handling i kommuner og botilbud. Det må der drages læring af, som kan anvendes, hvis Danmark igen skulle blive ramt af en tilsvarende sundhedskrise.