Besøgsrestriktioner på botilbud1.png 29.06.2020

Ny rapport indikerer overimplementering af besøgsrestriktioner på botilbud

Institut for menneskerettigheder fastslår i en ny rapport, at reglerne om besøgsforbud har været administreret for stramt på landets botilbud i forbindelse med Corona-krisen. En stor medlemsundersøgelse foretaget af Lev i foråret kom frem til samme resultat.

Corona-krisen og de medfølgende besøgsrestriktioner har haft vidtrækkende konsekvenser for mange beboere med udviklingshandicap og deres pårørende. Rapporten viser, at der i flere tilfælde tilmed er sket en sket overimplementering af besøgsrestriktionerne med omfattende konsekvenser for beboerne – som f.eks. ensomhed, angst og forværring af både den mentale og fysiske sundhed. Nikolaj Nielsen - jurist og teamleder hos Institut for Menneskerettigheder udtaler:

- Vi har afdækket flere eksempler på, at botilbuddene er gået længere end reglerne tillader for at undgå smittespredning og undtagelserne til besøgsrestriktionerne kun har været brugt i meget begrænset omfang. Det er tydeligt, at de menneskelige omkostninger for beboerne og deres pårørende har været meget store.

Stort set samme konklusion kom Lev frem til i en stor medlemsundersøgelse foretaget i april måned. Og det burde vække stof til eftertanke, at både Institut for Menneskerettigheder og Lev er kommet frem til den samme konklusion om overimplementering, pointerer Anni Sørensen – formand for Lev.

- Nu er besøgsrestriktionerne som udgangspunkt ophævet. Men der er fortsat mulighed for at indføre restriktioner på det enkelte bosted. Derfor viser rapporten, at det er al mulig grund til fortsat at have et skarpt øje på den praktiske administration af disse regler. Alt andet kan vi ikke være bekendt over for de sårbare borgere, som er blevet ramt af den overimplementering, der uden tvivl er sket og med store konsekvenser for disse borgere til følge.

Institutionaliserings grumme ansigt
Der har været flere tilfælde, hvor beboere er blevet nægtet besøg i eget hjem af ledelsen på botilbud med begrundelse i smittefare, hvilket Institut for Menneskerettigheder også kraftigt problematiserer i deres rapport og i en artikel i Politiken i weekenden. Her konkluderes det, at der er blevet set stort på grundlæggende rettigheder blandt andet ved at nægte beboere at få besøg i deres eget hjem eller nægte dem at handle i Netto.  Det er dybt bekymrende og det lugter af fortidens institutionalisering af mennesker med udviklingshandicap, pointerer Anni Sørensen.

- Corona-krisen har naturligvis været en særlig situation. Og jeg anerkender behovet for at bekæmpe smittespredning. Men vi skal også huske på, at mennesker i botilbud har fået suspenderet helt basale rettigheder under Corona-krisen, blot fordi de bor på en bestemt måde. Det vækker grumme minder om institutionaliseringen og et sådant tiltag bør kun gennemføres med den største respekt for de berørte borgere, hvis det er absolut nødvendigt. Instituttets konklusion om overimplementering viser, at det ikke altid har været tilfældet og det bør føre til eftertanke på Christiansborg, når der bliver evalueret efter Corona-krisen.

Institut for Menneskerettigheder pointerer i Politiken, at besøgsreglerne under Corona-krisen i private boliger afslører, at botilbud stadig ses som institutioner.

- Det har været en lang og sej kamp for at sikre personer med handikaps rettigheder. Når vi her ser, at man indfører særlige regler kun for denne gruppe, så er det institutionaliseringen, der stikker sit grimme hoved frem, siger Nikolaj Nielsen.