LEV 4 maj 2019 - Tvangsflyttet som 18-årig.png Fra Lev Bladet nr. 4 maj 2019 30.06.2020

Nye regler for overvågning vedtaget

De familier, der har været i klemme siden en landsretsafgørelse i 2015, er fra i morgen sikret ret til overvågning om natten for unge hjemmeboende. Dog kun indtil det fyldte 24. år

Efter et langt forløb vedtog Folketinget den 25. juni endelig en ændring af Serviceloven, så ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud, som det hedder i loven, er en realitet fra i morgen, den 1. juli.

Lev har sammen med andre handicaporganisationer - og de berørte forældrene selv - været med til at sætte problemstillingen på dagsordenen og det lader nu endelig til at bære frugt, dog med visse torne.

Det er således kun unge i aldersgruppen 18-23 år, der kan få glæde af de nye regler - dog med mulighed for en forlængelse i op til 2 år, hvis den unge ved det fyldte 24. år efter en lægelig vurdering lider af en livstruende sygdom.