den forbudte hjælp.jpg 09.11.2020

Rådgivning: Hvilken støtte er vores voksne datter berettiget til?

Vi har ansøgt om et botilbud til vores datter, og nu er vi indkaldt til et udred­ningsmøde hos hendes sagsbehandler. Hvad skal vi være forberedte på?

Mvh. Ulla

 

Kære Ulla

Når I er indkaldt til et udredningsmøde, så er det fordi, at sagsbehandleren skal lave en såkaldt VUM-udredning. Næsten alle kommuner bruger Voksenudredningsme­toden, som tit forkortes VUM.

Formålet med VUM er, at sagsbehandle­ren får den nødvendige viden om perso­nen med udviklingshandicaps problemer og ressourcer. VUM’en er grundlaget for, hvilken støtte man vil være berettiget til.

I skal blandt andet hjælpe med at fortæl­le om, hvad jeres datter har behov for af hjælp i hverdagen. Det er vigtigt at huske alt det, der ’bare’ er en del af hverdagen. Eksempelvis: Ville hun komme op om morgenen uden jeres hjælp?

VUM’en er delt op i tre felter – en til bor­gerens svar, én til andre (f.eks. pårørende, læge eller lignende) og en til sagsbehand­lingens bemærkninger.

Når udredningen er færdig, skal sagsbe­handleren komme med sine bemærknin­ger. Den samlede vurdering angives ud fra fem niveauer fra A (intet problem) til E (fuldstændigt problem).

Den vurdering er med til at afgøre, hvilken type støtte der bevilliges. Hvis den sam­lede vurdering ændrer sig - for eksempel går fra C til B - så skal det være fordi, at jeres datter har tillært nogle kompetencer, som fremgår tydeligt i udredningen.

Dernæst skal sagsbehandleren indstille til/ pege på hvilke former for støtte, som de vurderer, at jeres datter er berettiget til, og I skal have en skriftlig afgørelse på dette.

Mvh Cecilie Damgaard Staur, Levs rådgivning

Spørgsmål og svar blev bragt i Lev Magasinet nr. 7 2020