Voldsofre med psykiske og kognitive handicap.jpg Personer med kognitive og psykiske handicap er stærkt overrepræsenteret som ofre i voldsstatistikken, viser ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder 01.10.2020

Foruroligende resultater om voldsofre med psykiske og kognitive handicap

En ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at hvert femte voldsoffer i 2017 i Danmark havde et psykisk eller kognitivt handicap. Risikoen for voldtægt er endnu større for beboere i botilbud. Undersøgelsens resultater er dybt foruroligende, pointerer Levs landsformand.

Institut for Menneskerettigheder har i samarbejde med ’VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd’ og Elmer Advokater gennemført undersøgelsen. Undersøgelsen dokumenterer, at mennesker med kognitive handicap har langt større risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb end den øvrige befolkning. Det er stærkt foruroligende, siger Levs landsformand, Anni Sørensen.

Beboere i botilbud er særligt udsatte
Lev-formanden mener, at der er behov for at få undersøgt, hvorfor mennesker med kognitive handicap i så høj grad er i risiko for vold og seksuelle overgreb.

- Tænk sig, at beboere i botilbud har op til fem gange større risiko for at blive udsat for overgreb og voldtægt end resten af befolkningen. Her er tale om en gruppe mennesker, som i forvejen er sårbare. Undersøgelsen viser, at der nogle steder er noget helt galt – også når det gælder rammerne i botilbud for mennesker med udviklingshandicap.

Landsformanden fortsætter:
- Jeg synes, at vi er nødt til at stille os selv spørgsmålet om, hvorfor beboere i botilbud er markant mere udsatte for overgreb og voldtægt. Svarene er afgørende for at finde ud af, hvordan vi kan styrke den forebyggende indsats.  Alt andet er jo helt uholdbart, siger Anni Sørensen.

Justitsminister vil forbedre retssikkerhed
Den nye undersøgelse viser også, at retssikkerheden halter for mennesker med handicap, der bliver ofre for vold og voldtægt. Det drejer sig blandt andet om manglende støtte i forbindelse med afhøringer, utilstrækkelig brug af videoafhøringer, manglende advokatstøtte i forbindelse med erstatningssager med videre. Generelt er ofre med blandt andet udviklingshandicap voldsomt klemt i retsprocessen.

Det var især problemerne i retsprocessen, som var i fokus, da Institut for Menneskerettigheder tirsdag afholdt et seminar i forbindelse med lanceringen af den nye rapport. Seminaret blev åbnet af justitsminister Nick Hækkerup, og i den afsluttende paneldebat deltog Levs landsformand, Anni Sørensen, retsordfører, Karina Lorentsen (SF) og professor i strafferet, Trine Baumbach.

Anni Sørensen konstaterer oven på seminaret, at der tilsyneladende er politisk vilje til at forbedre ligebehandlingen af ofre med handicap i retsprocessen.

- Det er nedslående, at vi i dag har et retssystem, som ikke formår at tage højde for de særlige behov hos ofre med handicap. Det er noget af det, som det er muligt at handle på med det samme. Derfor er jeg også glad for de meldinger, jeg hørte fra både justitsminister Nick Hækkerup og retsordfører i SF, Karina Lorentsen i vores dialog på seminaret. Jeg hørte en vilje til at tage initiativer, der kan sikre konkrete forbedringer, siger Anni Sørensen.