Folketingssalen_Christoffer Regild_debat_01_web.jpg Presselogen set nede fra folketingssalen - Fotograf Christoffer Regild 07.10.2020

Handicapområdet udeblev i åbningstalen

Mette Frederiksen åbnede det nye folketingsår med den traditionelle åbningstale og fremlæggelse af regeringens lovprogram. Handicapområdet var fraværende i talen og lovkataloget fra regeringen rummer få initiativer på området

Emnerne var mange i statsministerens åbningstale i Folketinget. Mette Frederiksen kom ind på klima, corona, politi, udlændingepolitik og integration, men talen indeholdt ingen særlige markeringer på handicapområdet. Derimod fremlagde regeringen et lovprogram*) med en række forslag, som også har relevans for mennesker med handicap.

Regeringen vil eksempelvis styrke forbuddet mod forskelsbehandling af børn med handicap. Det betyder blandt andet, at familierne vil få mulighed for at klage over mulig forskelsbehandling til Ligebehandlingsnævnet.

Derudover vil regeringen også fremsætte et forslag, der skal forbedre overgangen til voksenlivet for børn og unge med handicap. Hvis loven bliver vedtaget, vil det blive et krav, at kommunen forbereder overgangen fra barnet fylder 16 år.

Styrkelse af Socialtilsynet
Regeringen vil også fremsætte et forslag om ændring af Socialtilsynet. Formålet med forslaget er at ensrette praksis i de fem tilsyn, men også at styrke Socialtilsynets mulighed for at forhindre private aktører i at trække overskud ud af sociale tilbud. Forslaget er en konsekvens af Social- og Indenrigsminister Astrid Krags udmelding om, at det ikke skal være muligt at optjene profit på sociale tilbud.

STU-elever fritages for rådighedsforpligtelse
Endelig fremgår det af lovprogrammet, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil fremsætte forslag om at fritage STU-elever på uddannelseshjælp fra de rådighedsforpligtigelser, som følger af lov om aktiv beskæftigelse. Det er positivt. Lev har igennem flere år peget på det urimelige i, at unge under uddannelse principielt set skal stå til rådighed for en beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Stærkere fokus på handicapområdet
Anni Sørensen, formand i Lev, udtaler om regeringens lovprogram:

- Regeringens lovprogram rummer enkelte gode og fornuftige forslag, når det gælder mennesker med handicap. Set i lyset af de store udfordringer, som handicapområdet kæmper med, så fylder området alt for lidt i den politiske bevidsthed. På den baggrund savner jeg et klart signal fra regeringen om, at det også er en høj politisk prioritet at håndtere de store udfordringer, der er på området.

Lev vil nu fortsætte arbejdet med at få sat handicapområdet højere op på den politiske dagsorden på Christiansborg blandt andet i de kommende politiske forhandlinger om finansloven.

 

*) Lovprogrammet er et katalog over de forslag, som regeringen vil fremlægge til behandling i det nye folketingsår.