Ib Poulsen.jpg 12.10.2020

Valg til posten som næstformand - Ib Poulsen

Med ny organisationsstruktur uden et forretningsudvalg bliver posten som næstformand endnu mere central i Lev. Her kan du se, hvad de to næstformandskandidater vil arbejde for. Valget foregår på repræsentantskabsmødet.

Hvad er de vigtigste udfordringer for mennesker med udviklingshandicap og deres familier?

”Det er den manglende retssikkerhed. I dag er det desværre sådan, at økonomien ofte kommer før hensynet til det enkelte menneske. Det betyder manglende pladser med fagligt kompe­tente medarbejdere. Men den manglende retssikkerhed gør sig gældende mange andre steder – eksempelvis er der ikke frit boligvalg, hvis du har et udviklingshandicap.

Et andet fokuspunkt er dem, der har allermest behov for hjælp og støtte. De skal være et kernepunkt for Lev.”

Hvad er dine vigtigste mærkesager?

”Det er fornyelsen af Lev. Vi har allerede rykket os meget, men vi skal blive endnu mere markante i mediebilledet, for synlig­hed er afgørende. At være synlig består for mig at se også i at skabe alliancer med facebookgrupper, foreninger og andre, der i dag OGSÅ taler mennesker med udviklingshandicaps sag. Vi skal være åbne for det, der sker uden for Lev.

Internt i Lev er udvikling af hele organisationsdelen central. Det er lige fra en modernisering af kredsstrukturen til en sikring af, at bestyrelsen får afgørende indflydelse på Levs politik, strategi og prioritering af mange indsatser.”

Hvorfor vil du være den helt rette næstformand for Lev?

”Helt overordnet har jeg stor viden om organisationer og organisationsudvikling. Jeg kan sikre, at Lev aktivt og konstruktivt fortsat moderniseres.

Ligeledes vil jeg være med til at skabe kontinuitet i Lev. Vi har en ny bestyrelse, en ny direktør og en ny økonomi-og ejendomschef, så der er behov for, at viden og kendskab til organisationen videreføres.”

 

OM IB POULSEN

Medlem af Lev i mere end 40 år. Pensioneret socialpædagogisk leder.

Tidligere kredsformand i Odense, medlem af HB i otte år og de sidste fire som næstformand, medlem af handicapråd.