A.JPG 12.10.2020

Valg til posten som næstformand – Peter Sørensen

Med ny organisationsstruktur uden et forretningsudvalg bliver posten som næstformand endnu mere central i Lev. Her kan du se, hvad de to næstformandskandidater vil arbejde for. Valget foregår på repræsentantskabsmødet.

Hvad er de vigtigste udfordringer for mennesker med udviklingshandicap og deres familier?

 

”Det er den svindende retssikkerhed og holdningsskredet, som udvikler sig i disse år. Som far til en datter med et betydeligt udviklingshandicap har jeg gennem de seneste knap 19 år på første hånd oplevet forvitring af faglighed, ordentlighed og den grundlæggende respekt for mennesket. Det er bydende nødven­digt, at Lev agerer med alt, hvad vi kan mobilisere for at vende den udvikling.”

Hvad er dine vigtigste mærkesager?

”Hvad angår valget til næstformand mener jeg ikke, at mine personlige præferencer er særskilt relevante. I min optik defineres de sager og emner, som Lev skal arbejde med, bortset fra eksempelvis akutte, via demokratiet fra medlemmer, kredse eller foreningerne, hvorefter de i et ligeværdigt samarbejde prioriteres i bestyrelsen. Helt central for mig er den grundlæg­gende respekt for den demokratiske sammenhæng. Skal jeg svare indenfor præmissen af en ’mærkesag’, vil det være, at vi i Lev, ikke kun i skåltaler, bliver markant bedre til at arbejde for den fulde mangfoldighed. Vi skal fremadrettet give betydelig opmærksomhed til grupper som dem med stort hjælpebehov, domsanbragte, ældre og andre, der er en vigtig del af vores målgruppe i Lev.”

Hvorfor vil du være den helt rette næstformand for Lev?

”Jeg vil sikre et Lev, som på afgørende vis kan skabe bedre vilkår for alle mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Det forudsætter et stærkt, demokratisk og sammenhængende Lev. At yde en dedikeret indsats med respekt for demokrati, ar­bejdsgange og kompetencer er mit klare mål som næstformand og der, hvor jeg virkelig mener, der skal leveres og ikke må begås fejl.

Via mit stærke demokratiske kompas, langvarige organisato­riske erfaringer og konkrete indsigter fra arbejdet med udvikling af vores demokrati og organisation, står jeg stærkt rustet til det arbejde, som forestår med at implementere forandringerne til velfungerende kulturændringer.”

 

OM PETER SØRENSEN

Medlem af Lev siden 2005.

Selvstændig IT konsulent/socialpædagog.

Kredsformand, medlem af handicap­råd, medlem af FU og HB mv.