Stine Grønbæk Jensen.JPG 11.09.2020

Hædret for at fortælle marginaliseredes historie

Stine Grønbæk Jensen blev i dag tildelt Niels Erik Bank-Mikkelsens Mindefonds pris.

Prisen får hun for sit store og banebrydende forskningsarbejde om og med mennesker med udviklingshandicap og andre marginaliserede grupper. Stine har eksempelvis været medforfatter til bogen Forvist til forsorg, om de grønlandske børn med udviklingshandicap, der i mange år blev sendt til Danmark, hun var også med til at skrive På kanten af velfærdsstaten om anbragte og indlagte i Særforsorgen frem til 1980. Og lige på trapperne er et nyt forskningsværk med titlen Erfaret magt. Det handler om, hvordan det er for mennesker med udviklingshandicap at være udsat for magtanvendelse af personalet på deres bosteder – enestående og aldrig før fortalte historier.

Sytter Kristensen, tidligere formand for Lev, kaldte i sin motiveringstale Stine Grønbæk Jensens arbejde for skelsættende, fordi hun har været med til at gøre historien levende og relevant.

I sin takketale nævnte Stine Grønbæk Jensen selv den dæmonisering, som dem, hun skriver om, har været og fortsat kan være udsat for, og som hun gerne vil imødegå med sin forskning. Formodningen er ofte, at de ”handler og tænker irrationelt. Men fortællingerne viser, at de handler meningsfuldt og almen menneskeligt,” sagde Stine Grønbæk Jensen blandt andet.

Bank Mikkelsen
Niels Erik Bank-Mikkelsens Mindefond blev stiftet i 1993 på initiativ af forstander Tadao Chiba, Dansk Japansk Folkehøjskole.

Grundlaget for oprettelsen er tidligere forsorgschef Niels Erik Bank-Mikkelsens filosofi om at skabe en tilværelse så nær det normale som muligt for mennesker med handicap.

Med prisen følger æren og 15.000 kroner.

Tillykke til Stine!