Vaccine jumpstory.jpg 06.01.2021

Mennesker med udviklingshandicap i botilbud skal prioriteres højere i udrulningen af corona-vaccinen

Mens sundhedsmyndighederne er i fuld gang med corona-vaccination af plejehjemsbeboere og sundhedsansatte, øger Lev presset på myndighederne for at få prioriteret vaccination af beboere og medarbejdere i botilbud.

Lev har længe været i dialog med Sundhedsstyrelsen om vigtigheden af, at mennesker med udviklingshandicap kommer længere frem i vaccinationskøen.

Masser af gode argumenter
Lev fremhæver, at der er særlige grunde til, at det er vigtigt at vaccinere denne gruppe mod coronavirus:

  • Mennesker på bosteder bor tæt. Hvis smitten kommer ind, så risikerer den at ramme mange. Mange af disse borgere er ikke i stand at efterleve anbefalinger om hygiejne og er derved mere udsatte for smitte. Det er ikke alle beboere, som helbredsmæssigt er i særlig risikogruppe, men ofte bor de tæt sammen med personer, der er, og som de risikerer at smitte.
  • Det helt afgørende at huske på, at mange i denne gruppe på grund af besøgsrestriktioner og nedlukninger af dagtilbud har været afskåret fra omverdenen, fra sociale relationer og ikke mindst deres familier.
  • Endelig må man heller ikke glemme medarbejderne, som er en del af borgernes hverdag, og som risikerer at tage smitte med ind på bostedet eller selv at blive smittet.

Corona smittetrykket stiger, restriktioner skærpes og der gennemføres nye tiltag. Derfor har Lev nu intensiveret kontakten til Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet samt Socialministeriet. Vi er i dialog med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Socialpædagogernes Landsforbund og Danske Handicaporganisationer samt sundhedsordførere og socialordførere i Folketinget.

Mennesker med udviklingshandicap i botilbud skal prioriteres højere i udrulningen af corona-vaccinen.