holde hånd hans juhl.jpg Foto: Hans Juhl 14.01.2021

Skuffende udbytte af samråd om ledsagelse

Social- og indenrigsministeren var i dag i åbent samråd om vilkårene for ledsagelse til mennesker med udviklingshandicap i botilbud. Baggrunden for samrådet var en undersøgelse som Lev lavede sidste år, og som påviste store mangler i ledsagelsesordningen.

Samrådet var indkaldt af Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, og i hans begrundelse forklarede han, at resultaterne af Levs undersøgelse om ledsagelse er bekymrende. Både når det gælder de ekstra sårbare beboere, som ikke kan få en ledsageordning med 15 timer månedligt, og når det gælder de beboere, der har en ledsageordning.

Ministeren anerkendte, at Levs undersøgelse giver anledning til bekymring, men mener ikke, at der er grund til at skærpe lovgivningen. Ministeren er dog i dialog med KL om, hvordan man kan sikre, at loven overholdes i praksis.

Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, lagde i sin besvarelse af samrådsspørgsmålet vægt på, at ledsagelse er helt fundamentalt – også for mennesker med udviklingshandicap i botilbud. Hun mente, at det var helt oplagt, at undersøgelsens resultater gav grund til bekymring. ”Det er ganske enkelt ikke godt nok”, sagde ministeren blandt andet, og derfor var hun også glad for indkaldelsen til samrådet, så man kunne få drøftet udfordringerne.

Skuffede ordførere
Men ministeren havde ikke megen vilje til at tage mere håndfaste redskaber i brug for at rette op på kommunernes manglende overholdelse af lovgivningen på området. Trods gentagende opfordringer fra ordførere, som deltog i samrådet, afviste ministeren, at der var behov for at ændre lovgivningen. Hun oplyste i stedet, at hun allerede var i dialog med KL om undersøgelsens resultater, og KL var enig i, at der tydeligvis er behov for at tydeliggøre reglerne.

Den melding var der ikke tilfredshed med fra flere af ordførerne. Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti mente, at der var grund til alvorlig bekymring og opfordrede ministeren til at starte forhandlinger, som kunne ændre lovgivningen.

Samme melding kom fra SFs Charlotte Broman Mølbæk, der stillede sig tvivlende over for, om det var tilstrækkeligt med en dialog med kommunerne.

Enhedslistens Jakob Sølvhøj udtrykte ligeledes skuffelse over, at ministeren ikke var klar til at handle mere effektivt. ”Situationen er alvorlig, og man sidder med et billede af, at vi i særlig grad svigter nogle af dem med de største og mest komplekse behov”, sagde han i sine afsluttende bemærkninger på samrådet.

Lev kæmper videre
Levs landsformand, Anni Sørensen, er også ærgerlig over, at Levs ledsagelses-undersøgelse ikke får ministeren til at overveje andet end en ny dialog med KL.

- Jeg glæder mig over, at social- og indenrigsministeren slog fast, at mennesker med udviklingshandicap i botilbud selvfølgelig har krav på ledsagelse, hvis de ikke kan færdes på egen hånd. Uanset om de har krav på en ledsageordning med 15 timer eller ej. Det er sådan set ret indlysende, og en følge af lovgivningen.

- Men reglerne følges jo ikke i alt for mange tilfælde. Det problem synes jeg ikke, at ministeren havde noget reelt svar på. Talrige ministre før Astrid Krag har slået disse rettigheder fast, og har lovet dialog med KL. Alligevel er situationen den samme – flere tusind mennesker med udviklingshandicap får ikke den ledsagelse uden for deres botilbud, som de har behov for – og som de har krav på. Derfor kommer vi i Lev til at holde fast og følge op på denne vigtige problematik, sige Anni Sørensen.