Anni_9_HIGH_FARVE - 21102020.jpg Foto: Ricky John Molloy 03.01.2021

Vacciner skal også afbøde konsekvenser af restriktioner

Mennesker med udviklingshandicap skal prioriteres højere i udrulningen af corona-vaccinen. Nye og alvorlige eksempler viser, at smitten kan sprede sig hurtigt, hvis den kommer inden for i sociale tilbud. Desuden er vaccinen en vej til at få lempet de mange ekstraordinære restriktioner, som beboere i botilbud er underlagt og som har store konsekvenser for den mentale sundhed.

Af Anni Sørensen, Landsformand for Lev

Corona-epidemien er langt fra overstået. Vi ser desværre ind i nogle måneder med fortsat høje smittetal – tilmed med en ny og mere smitsom variant af virussen.

Et væsentligt lyspunkt er selvfølgelig, at vaccinen er kommet til Danmark. De første danskere har allerede modtaget det første stik, og over de kommende uge og måneder kommer mange flere til.

I den første del af udrulningen af vaccinationsindsatsen er der begrænsede leverancer. Derfor har myndighederne prioriteret, hvilke grupper borgere, som skal tilbydes vaccinen først. Princippet er her, at mennesker med særlig øget risiko for alvorlig sygdom og død og ansatte i sundhedsvæsenet og i ældreplejen skal vaccineres som de første.

Den prioritering synes jeg ikke, man kan rejse tvivl om. Mennesker med alvorlig risiko for et alvorligt eller dødeligt COVID-19 forløb må naturligvis står forrest i køen til en vaccine. Det samme gælder det personale, som yder omsorg til mennesker i disse særlige risikogrupper.

Glem ikke sårbare mennesker som lever under restriktioner
Men i den videre udrulning af vaccinerne må vi ikke glemme, at tusindvis af sårbare borgere bærer tunge og meget indgribende konsekvenser af de mange restriktioner, som er indført.

Ganske som i foråret oplever tusindvis af mennesker med udviklingshandicap i disse måneder, at deres hverdag bliver revet i stykker på grund af besøgsrestriktioner i botilbud, lukkede beskæftigelses- og aktivitetstilbud. I Lev lavede vi en undersøgelse i maj måned sidste år, der med stor tydelighed viste, at trivslen og den mentale sundhed hos mennesker med udviklingshandicap  ramte et bundniveau, da restriktionerne stod på .

Nogle mennesker med udviklingshandicap er særligt udsatte for et alvorligt forløb, hvis de smittes med corona. De skal naturligvis sikres en vaccine tidligt i udrulningen – ganske som andre med denne ekstra risiko. Men de fleste med udviklingshandicap er ikke ekstra udsatte rent sygdomsmæssigt. Alligevel er der grund til, at især mennesker med udviklingshandicap i botilbud prioriteres højere i vaccine-udrulningen. 

Beboere i botilbud er ekstra udsatte som konsekvens af de vilkår, som de lever under, nemlig et hjem i botilbud. Den ikke-selvvalgte kollektive boform indebærer i sig selv en øget risiko for at blive smittet med corona på grund af fællesarealer, skiftende personalekontakt mv. Lev er henover den seneste måneds tid ​blevet gjort opmærksom på smittespredning i botilbud – både blandt personale og beboere. Er smitten først inden for, kan det gå stærkt.

Mange med udviklingshandicap, deres pårørende og personalet i botilbud mv. har gennem krisen gjort en kæmpe indsats for at begrænse smittespredningen. Ganske som alle andre er der blevet vasket hænder, sprittet af og holdt afstand. Men alligevel er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle mennesker på grund af deres udviklingshandicap kan have særligt svært ved at følge de generelle anbefalinger og påbud. 

Vaccinen som redskab i bekæmpelsen af ensomhed
Derfor har vi i Lev i nogen tid været i dialog med sundhedsmyndighederne og opfordret til, at de særlige vilkår og udfordringer tillægges stor og selvstændig vægt i prioritering af vaccinationsindsatsen. Vaccinen er et helt afgørende element i kampen mod den isolation og ensomhed, som nok har været corona epidemiens væsentligste aftryk på livet for mange mennesker med udviklingshandicap og deres familier.