Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Profilprojektet Makkerskab i fællesskaber

Vi har tidligere skrevet om profilprojektet ”Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap”, som Lev Odense og Team Ufrivillig sammen med Odense Kommune og konsulentfirmaet Ingerfair, der arbejder med bæredygtigt frivillighed, etablerer frem til 28. februar 2022. Vi er nu kommet et skridt videre – læs om det i det følgende

Det langsigtede mål er at projektet skal hvile i sig selv. Det vil sige at projektet efter februar 2022 fortsætter med de frivillige, der løbende tilknyttes projektet. Men for at sikre at projektet ikke løber ud i sandet etableres en tovholdergruppe blandt de frivillige, der med Lev Odense som juridisk og økonomisk sikkerhedsnet fremover skal drive projektet.

Indtil nu har projektet haft fokus på at finde frivillige og borgere med udviklingshandicap og med det formål har vi i første omgang inviteret til 3 arrangementer, hvor de frivillige og borgerne har kunnet mødes uforpligtende. Det har drejet sig om en aften med banko, en tur i biografen og bowling. Tanken er i det nye år at iværksætte en yderligere række aktiviteter, hvor de frivillige og borgerne lærer hinanden at kende.

Så er der banko – dog uden at vi vandt noget som helst. Øv!

Parallelt hermed er der tovholdergruppen nu etableret, der fra det nye års start vil fungere som bindeled mellem borgerne, aktiviteterne og Lev Odense.

Glade borgere og frivillige nyder bowling, hvor der blev spillet 3 runder til stor fornøjelse for alle.

Konkret har det vist sig, at det var en del lettere at finde frivillige end det var at finde borgere med udviklingshandicap. Det ser ud til, at den målgruppe blandt de udviklingshandicappede, som vi havde vurderet, var den mest oplagte, i praksis havde et større behov for at vide, hvem de skulle møde i forbindelse med aktiviteterne end vi havde forestillet os.

I den kommende periode vil projektet derfor forsøge at tage højde for dette. En mulighed kunne være at de frivillige besøger bo- og væresteder for at præsentere sig og deltage i de aktiviteter, der finder sted her for herefter at invitere til nye aktiviteter. Projektet har dog endnu ikke lagt sig fast på den fremadrettede strategi, idet de første møder med tovholdergruppen finder sted i starten af det nye år.

På længere sig er det meningen, at projektet Makkerskab i fællesskaber både skal bestå af gruppebaserede aktiviteter, som er dem projektet indtil nu har indeholdt, og individuelle aktiviteter, der udspringer af borgeres egne ønsker, når borgeren fx har fundet sig til rette i de gruppebaserede aktiviteter.

Overordnet set vurderer vi, at projektet er kommet godt fra land, men vi er ikke blinde over for, at der kan være mange forhindringer hen ad vejen. Men for os i projektet er det centralt, at borgerne får en række gode oplevelser, at projektet minimerer ensomhedsfølelsen og at vi for alt i verden ikke efterlader mennesker med udviklingshandicap alene tilbage.

Følg Lev Odense på Facebook

Bliv medlem af Lev Odenses gruppe på Facebook og følg med i kredsens arbejde