21.09.2017

Mission og handleprogram

Mission:
Landsforeningen LEV arbejder for en stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende:

  • Landsforeningen LEV er et forum og talerør for mennesker med udviklingshæmning og deres familier
  • Landsforeningen LEV arbejder for at udbrede viden og holdninger, der bygger på anerkendelse af mennesker med udviklingshæmning i et mangfoldigt samfund
  • Landsforeningen LEV arbejder for de samfundsmæssige rettigheder for mennesker med udviklingshæmning og deres familier


LEVs arbejde er baseret på visioner, som udspringer af FNs Handicapkonvention. Visionerne afspejles i de temaer, der er indeholdt i LEVs handleprogram.
Tema 1: Værdig levefod og social tryghed
Tema 2: Respekt for udviklingsmuligheder og identitet
Tema 3: Inklusion i samfundslivet
Tema 4: Værdighed og valgfrihed i egen bolig
Tema 5: Kapacitetsopbygning af LEV og LEVs partnerorganisationer

Læs mere Handleprogram