Der er brug for LEV_landscape.jpg 29.06.2018

Bidrag

Et stærkt LEV afhænger af bidrag fra private og virksomheder

Bidrag til Landsforeningen LEV
Du kan støtte Landsforeningen LEV ved at give bidrag. Alle bidrag er velkomne.

Du kan enten vælge at støtte med et engangsbidrag eller med et fast årligt bidrag.

Få fradrag for dit bidrag
Alle bidrag er fuldt fradragsberettigede på selvangivelsen. Bidrag kan ydes i én portion eller flere gange over et år, og det samlede bidrag kan fratrækkes. Der kan maksimalt fratrækkes kr. 15.900 pr. år. (2018)

Begrænsningen i beløbets størrelse gælder for hver af ægtefællers bidrag, og et uudnyttet fradrag kan ikke overføres mellem ægtefællerne.

Såfremt man ønsker fradrag for bidraget, skal der oplyses cpr.-nr. ved indbetalingen, således at Landsforeningen LEV kan indberette det indbetalte beløb til SKAT. Bidragsyder er selv ansvarlig for at det korrekte beløb er opgivet på selvangivelsen.

Opkrav, overførsel eller MobilePay
Du kan enten følge linksene nedenfor, så sender vi dig et opkrav eller du kan overføre det ønskede beløb til kontonr. 5332 0245153 eller benytte MobilePay telefonnummer: 93740.

Husk, at du kan få fradrag for dit bidrag via MobilePay. Se her hvordan.