08.06.2018

Bidrag medlemmer

Selvom du er medlem af LEV, kan du alligevel godt støtte foreningens arbejde yderligere. Du kan enten vælge at støtte med et engangsbidrag eller med et fast årligt bidrag.

Du kan enten udfylde skabelonen nedenfor, så sender vi dig et opkrav eller du kan overføre det ønskede beløb til kontonr. 5332 0245153 eller benytte MobilePay til telefonnummer: 93740. Husk at påføre navn, adresse og cpr-nr. på overførslen, hvis du ønsker at få fradrag for dit bidrag. Du kan evt. oprette overførslen som en fast overførsel, hvis du ønsker at give et fast bidrag.

For yderligere oplysninger:
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om gaver og testamenter til fordel for LEV, er du velkommen til at kontakte foreningen på tlf.: 3635 9696.

Konto:
5332 0245153(gaver og bidrag til LEVs arbejde)

Medlemmer
Du kan finde dit medlemsnr. bag på LEV-bladet.
Du skriver hvor meget du vil støtte med i HELE KRONER uden komma eller punktum. Du vil herefter modtage et indbetalingskort.
For at få fradrag for din støtte SKAL du oplyse dit CPR-nr. eller CVR-nr. for virksomheder
10 cifre uden bindestreg og mellemrum
8 cifre uden mellemrum
Vi passer godt på dine oplysninger.

Familiekurser - efteråret 2018

Familiekurser - efteråret 2018