Det får du.png 13.11.2020

Det får du ud af et medlemskab af Lev...

Bliv medlem af Lev og få gratis rådgivning, kurser og viden om dit barns handicap, hvad du som forælder kan gøre for at hjælpe dit barn, og hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv og andre familier med et barn med udviklingshandicap og meget mere.


RÅDGIVNING

En del pårørende oplever problemer med den hjælp, som deres barn/pårøren­de med udviklingshandicap modtager – det kan være i forhold til barnets skole, aflastningstilbud eller STU. Eller det kan være om botilbud til voksne, tilkendelse af en ledsageordning eller noget helt tredje. I situationer som disse kan man få hjælp og vejledning hos Levs rådgiv­ning. Enten på telefon eller via lev.dk. Vores dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt rådgivningen på tlf. 8038 0888 eller raadgivning@lev.dk hvis du har brug for råd og vejledning.
> Læs mere her


POLITISK PÅVIRKNING

Lev er en vigtig stemme i den politiske debat – både lokalt i kommunerne og centralt i forhold til Folketing, regering og diverse interesseorganisationer.
> Læs mere her


LEVS AFTENTELEFON

Når du ringer til Levs aftentelefon mø­der du dygtige og engagerede frivillige med stort kendskab til udviklingshandi­cap og de udfordringer, som pårørende og familier kan stå i. De er nemlig selv pårørende eller har arbejdet med menne­sker med udviklingshandicap gennem mange år.
> Læs mere her


KLAPJOB
KLAPjob er en indsats under Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kog­nitive vanskeligheder. KLAPjob samar­bejder med en lang række virksomheder og har stor succes med at skabe jobs til blandt andre mennesker med udviklings­handicap og dermed sikre dem inklusion på det ordinære arbejdsmarked.
> Læs mere her


LEV MAGASINET

I Levs medlemsmagasin kan du læse om mange aspekter i forhold til det at have et udviklingshandicap eller at være pårø­rende. Vi fortæller om aktuelle politiske sager og ny lovgivning med betydning for mennesker med udviklingshandicap. I Lev Magasinet portrætteres ildsjæle, og der fortælles case-historier om liv og dagligdag. Lev Magasinet er et medie, hvori medlemmerne kan få ny viden og inspiration omkring livet med udvik­lingshandicap.
> Læs seneste blad her


LEV.DK, LEVS FACEBOOK-SIDE OG LEVS NYHEDSBREV

Bliv løbende opdateret om, hvad der rører sig for mennesker med udviklingshan­dicap – hvad enten det drejer sig om et nyt lovforslag, en sag i pressen eller nyt fra Levs løbende dialog med regeringens ministre eller Folketinget. Besøg lev.dk, hvor du nemt tilmelder dig nyhedsbrevet. Du kan også ’like’ os på facebook.com/ForeningenLev. Så kan du tage del i den livlige debat om de mange emner, som optager mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.


SOMMERHUSE

Lev råder over en række sommerhuse, du som medlem kan leje til fordelagtige priser. De fleste er indrettet med tilgængelighed for øje.
> Læs mere her


TILSKUD OG LEGATER

Lev bestyrer en række fonde og legater, som udelukkende kan søges til støtte til mennesker med udviklingshandicap. Levs bestyrelse er samtidig bestyrelse for disse, og der er to årlige udlodninger.
> Læs mere her


KURSER OG FOREDRAG

Lev arrangerer ofte kurser og foredrag både på nationalt og på lokalt plan. For eksempel arrangeres der hvert år familiekurser, hvor der er indhold for hele familien, men også med specifikke forløb for barnet eller den unge med udviklingshandicap, for forældrene og for søskende. Derudover afholdes der også kurser i lokalpolitisk interessevare­tagelse.


EJENDOMME

Levs engagement på ejendomsområdet startede i 1960’erne. Baggrunden var dengang som nu at sikre mennesker med udviklingshandicap mulighed for at få en god og tidssvarende bolig.
> Læs mere her


HANDI FORSIKRINGSSERVICE

I 1996 påtog Lev sig en aktiv rolle i forbindelse med forsikringsformidling. Analyser havde vist, at mange mennesker med handicap blev diskriminerede på forsikringsområdet. Det var for eksem­pel kun de færreste, der kunne tegne en ulykkesforsikring eller en ansvarsfor­sikring. Det er ikke tilfældet længere. Gennem HANDI Forsikringsservice formidler Lev forsikringer og pensions­opsparing til mennesker med udviklings­handicap.
> Læs mere her

Læs mere Meld dig ind her