05.04.2016

Gavebrev (forpligtelseserklæring)

I det tilfælde du opretter et gavebrev, kan hele det årlige bidrag fradrages på selvangivelsen. Ved at tegne et gavebrev forpligter du dig til at yde et fast årligt bidrag til foreningen i mindst 10 år.

Det årlige bidrag kan fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst under forudsætning af, at det samlede årlige beløb ikke overstiger 15% af Deres personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Årlige bidrag på op til 15.000 kr. kan dog altid fradrages fuldt ud.

Et gavebrev og fradragsretten er ikke gældende med tilbagevirkende kraft, og gælder først fra den dato hvor aftalen underskrives. Det kan være en god idé at lade aftaleperioden følge kalenderåret, og det aftalte beløb skal være indbetalt inden udgangen af hvert år. Gavebrevet kan til enhver tid opsiges, dog er fradragsretten juridisk forpligtende. I det tilfælde du vælger at opsige gavebrevet inden udløbet af 10-års perioden kan skattevæsenet kræve, at du tilbagebetaler det i de foregående år fradragsberettigede beløb.

I tilfælde af dødsfald ophører gavebrevet, og tidligere opnåede fradrag skal ikke tilbagebetales. Således overgår forpligtelsen ikke til boet eller Deres arvinger.

Efter forpligtelsesperioden på 10 år ophører gavebrevsordningen medmindre du ønsker, at denne skal forsætte i yderligere en 10-års periode. Her skal det bemærkes at det er en forudsætning for forsat udnyttelse af den fulde fradragsret, at der tegnes en ny forpligtelseserklæring.

Såfremt man ønsker fradrag for bidraget, skal der oplyses cpr.-nr. ved indbetalingen, således at Landsforeningen LEV kan indberette det indbetalte beløb til SKAT. Bidragsyder er selv ansvarlig for at det korrekte beløb er opgivet på selvangivelsen.

For yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om gaver og testamenter til fordel for LEV, er du velkommen til at kontakte foreningen på tlf.: 3635 9696.