Lev logo kun blomst.JPG 29.01.2019

Indsamlinger

Indsamlingsnævnets tekst om Landsforeningen LEVs indsamlingsaktiviteter 2017.

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup / www.lev.dk

Indsamlingsmåde: Organisationens indsamlinger foregår ved udsendelse af pjecer til dens medlemmer, via hjemmesiden www.lev.dk samt via Facebook. Organisationens indsamlinger foregår endvidere ved brug af indsamlingsbøsser.

Indsamlingsområde: Landsdækkende. Indsamlingens formål: De indsamlede midler anvendes ubeskåret til fordel for Landsforeningen LEVs arbejde for mennesker med udviklingshæmmede og deres pårørende.

Indsamlingsperiode: Løbende. Indsamlingens regnskab: Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017.

Eventuelle yderligere oplysninger: Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.