05.04.2016

Testamente

En anden måde at støtte foreningen på, kan ske ved at testamentere en del af din formue til LEV - i dette tilfælde skal du dog sørge for oprettelse af et testamente. Uden dette bliver arven efter dig fordelt efter arvelovens regler, hvorved LEV ikke får del i arven. Dette er også gældende, selvom du ingen juridiske arvinger har, i det tilfælde tilfalder hele arven staten.

Landsforeningen LEV er som organisation fritaget for at betale arveafgift, hele arven går dermed ubeskåret til foreningens formål.

Landsforeningen LEV kan også indsættes i dit testamente som legatar, ligesom et nærmere fastsat beløb kan reserveres til et bestemt formål efter dit ønske.

Der er helt præcise formkrav til udformning af et testamente der sikrer, at testamentet vurderes gældende og juridisk gyldigt. Det anbefales at du rådfører dig med en advokat så det sikres, at din vilje gennemføres. Såfremt du ønsker LEV skal arve helt eller delvist, betaler LEV sagsomkostningerne for oprettelse af testamente. Forudsætningen herfor er alene, at testamentet oprettes hos en af LEV udpeget advokat.

For yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om gaver og testamenter til fordel for LEV, er du velkommen til at kontakte foreningen på tlf.: 3635 9696

Bliv medlem af LEV eller støt vores arbejde på anden måde.