stemmeboks.jpg Foto: Colourbox 31.10.2018

Demokrati

At være en del af samfundet betyder også deltagelse i demokratiet. Men mange mennesker med udviklingshæmning har ikke samme muligheder som alle andre for at benytte deres demokratiske ret. Hverken formelt eller i praksis.

LEV arbejder for, at alle mennesker med udviklingshæmning opnår fuldt og lige demokratisk medborgerskab:

  • Alle voksne skal have stemmeret - også mennesker med et såkaldt § 6 værgemål, der betyder, at man er fradømt den retlige handleevne.
  • Alle skal kunne stemme på de kommunalpolitikere, der beslutter hvilken hjælp man får. Det kræver en ændring af de nuværende handle-betalings-kommune-regler.
  • Alle skal kunne finde rundt på stemmesedlen, når der skal stemmes. Det kræver partilogoer og/eller billeder for dem, som har svært ved at læse.

Her på temasiden kan du læse de forskellige artikler og debatindlæg, som LEV har udgivet om demokrati og mennesker med udviklingshæmning, de senere år. Der er både tale om LEVs egne nyhedsartikler og om debatindlæg fra LEVs landsformand i landsdækkende og lokale aviser, onlinemedier mv.

TILLYKKE: Stemmeret til mennesker under værgemål
TILLYKKE: Stemmeret til mennesker under værgemål

En lovændring, som Folketinget i dag har vedtaget enstemmigt, giver mulighed for, at også mennesker med et såkaldt §6-værgemål kan stemme til Folke...

Justitsminister: Stemmeret til alle – også med værgemål
Justitsminister: Stemmeret til alle – også med værgemål

LEV har i flere år kæmpet for, at mennesker med udviklingshæmning og andre med et såkaldt § 6 værgemål skulle have retten til at stemme ved folketi...

Må, må ikke, må delvist
Må, må ikke, må delvist

Mange tror måske, at stemmeretten er noget selvfølgeligt for borgere i Danmark over 18 år. Men sådan er det ikke for alle. Det har Martin Rosenlind...

Stemmeret – delvis demokratisk ligestilling på vej
Stemmeret – delvis demokratisk ligestilling på vej

Lovforslag skal sikre stemmeret ved kommunale og regionale valg samt europaparlamentsvalg for personer med §6-værgemål. Det glæder LEVs landsforman...

Stadig flere mister stemmeretten på grund af værgemål
Stadig flere mister stemmeretten på grund af værgemål

I 2014 var der mere end fem gange så mange som fik et såkaldt §6-værgemål som i 2009. Dermed er der også stadig flere mennesker med handicap – heru...

Stemmeret på vej tilbage
Stemmeret på vej tilbage

Grundloven er ingen hindring for, at mennesker med et § 6 værgemål kan stemme ved kommunal-, regional- og EU-valg, siger Justitsministeriet nu. All...

Skal kaos i privatøkonomien betyde tab af stemmeret?
Skal kaos i privatøkonomien betyde tab af stemmeret?

Prominente kendisser som Klaus Riskær Petersen eller Kurt Thorsen har papir på, at de har svært ved at håndtere egne - og måske især andres penge p...

”Tænk før du ikke stemmer” klinger hult

Regeringen, KL og Danske Regioner har lanceret en kampagne for at få flere til stemmeurnerne ved kommunalvalget. Sloganet "Tænk dig om før du ikke ...

Demokratisk B-medlemskab til handicappede
Demokratisk B-medlemskab til handicappede

Mennesker med handicaps reelle muligheder for deltagelse i demokratiet skal forbedres, lyder det. Nemlig! Men hvordan kan det så være, at ingen til...

Handicappedes demokratiske medborgerskab sjofles
Handicappedes demokratiske medborgerskab sjofles

Gør kommunens konkrete handicapudgifter til et udligningsparameter til fordel for den kommune, hvor borgeren med handicap bor og lever - ikke hvor ...

Stemmeretten som delproblem
Stemmeretten som delproblem

En ny rapport om dansk værgemålslovgivning og -praksis konkluderer blandt andet, at den automatiske fratagelse af stemmeretten for mennesker under ...

Aktivitetscamp

Aktivitetscamp