fortidspension.jpg 31.10.2018

Førtidspension

Fleksjob- og førtidspensionsreformen fra 2013 har ført til, at langt færre udviklingshæmmede under 40 år tilkendes førtidspension. Det er et stort problem, for førtidspension skaber den nødvendige ro om udviklingshæmmedes forsørgelsesgrundlag og er en afgørende forudsætning for den enkelte udviklingshæmmedes livskvalitet og videre udvikling.

I årene før førtidspensionsreformen var der årligt 800 – 900 udviklingshæmmede under 40 år, som fik tilkendt førtidspension. I 2013, hvor reformen trådte i kraft, var tallet 317, og det har ligget på nogenlunde samme lave niveau siden. Samtidig er der flere udviklingshæmmede, som kommunerne presser igennem stressende og opslidende ressourceforløb. Forløb som efter nogle år, alligevel ender med en tilkendelse af førtidspension.

Her på temasiden kan du læse mere om konsekvenserne af reformen for unge med udviklingshæmning – og de forskellige initiativer, som LEV har taget for at imødegå problemerne: minister- og ordførerhenvendelser, artikler, læserbreve mv.

Politisk enighed om ændring af reglerne om førtidspension
Politisk enighed om ændring af reglerne om førtidspension

Kommunerne har ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen administreret lovgivningen for stramt. Nu er forligskredsen bag reformen blevet en...

Forenkling af førtidspensionstildeling vedtaget
Forenkling af førtidspensionstildeling vedtaget

Åbenlyse sager om tildeling af førtidspension skal ikke længere behandles af kommunernes særlige rehabiliteringsteam....

Flugten væk fra ansvaret
Flugten væk fra ansvaret

Der mangler troværdige og konkrete bud på, hvordan man vil få kommunerne til at leve op til deres ansvar og holde op med at parkere åbenlyst førtid...

Et skævt loft
Et skævt loft

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde” er det altdominerende slogan bag det såkaldte kontanthjælpsloft. Et loft, som regeringen og dens støtte...

Skæv reform giver politiske bekymringer
Skæv reform giver politiske bekymringer

Folketingets beskæftigelsesordførere undsiger på stribe førtidspensionsreformens virkning i forhold til unge med udviklingshæmning: Det er dybt pro...

Kommuner ignorerer socialministeren
Kommuner ignorerer socialministeren

Det voldsomme fald i tildelingen af førtidspension til mennesker med udviklingshæmning under 40 år fortsætter. Siden 2013, hvor førtidspensions- og...

Svært handicappede nægtes førtidspension
Svært handicappede nægtes førtidspension

Mange kommuner er dårlige til at give unge udviklingshæmmede deres førtidspension, efter fleks- og førtidspensionsreformen blev vedtaget, skriver l...

Beskæftigelsesminister: Det rigtige svar kan være førtidspension
Beskæftigelsesminister: Det rigtige svar kan være førtidspension

Torsdag bragte TV Avisen et indslag om problemerne med nogle kommuners håndtering af førtids­pen­sionsreformen.  Her var der en ret klar besked fra...

Pensionsrefom: Husk 'de åbenlyse sager'
Pensionsrefom: Husk 'de åbenlyse sager'

I går fremlagde regeringen sit udspil til en reform af førtidspension og fleksjob. Reformen kommer ikke til at berøre nuværende førtidspensionister...

Aktivitetscamp

Aktivitetscamp