Folketinget_eksterioer.Christiansborg_0042a.Fotograf_Henrik Sorensen.jpg Foto: Henrik Sørensen/Folketinget 20.05.2016

Forenkling af førtidspensionstildeling vedtaget

Åbenlyse sager om tildeling af førtidspension skal ikke længere behandles af kommunernes særlige rehabiliteringsteam. Det vedtog et flertal i Folketinget i går. Kommunerne får dermed mulighed for at fjerne bureaukrati. LEV håber, at flere borgere dermed skånes for unødvendig sagsbehandling og udsigtsløse rehabiliteringsforløb.

Med det vedtagne lovforslag, L 145, undtages en række åbenlyse sager om førtidspension fra kravet om, at de skal forelægges rehabiliteringsteamet. Det betyder, at kommunen kan tildele førtidspension i disse sager, uden at de først skal behandles af rehabiliteringsteamet.

De sager, som ikke længere skal behandles i rehabiliteringsteamet er blandt andet de sager, hvor kommunen vurderer, at personen har betydelige funktionsnedsættelser eller lider af sygdom i en sådan grad, at arbejdsevnen ikke kan udvikles. Altså de sager, som nogle gange kaldes ’glatte’ eller åbenlyse sager.

Lovændringen, som træder i kraft om ganske få dage, nemlig den 1. juni, ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af førtidspension.

Håb om færre udsigtsløse afklarings- og rehabiliteringsforløb
LEV er glad for lovændringen, som bør kunne medvirke til, at lidt færre af de åbenlyse pensionstildelingssager trækker ud i årevis. I sit høringssvar til lovforslaget skrev LEV blandt andet

”Håbet er således, at lovforslaget vil imødegå den absurde restriktive tilkendelsespraksis i førtidspensionssager til blandt andet udviklingshæmmede, som alt for mange kommuner har udvist efter reformens (flex- og førtidspensionsreformen, red.) ikrafttrædelse. I nogle kommuner har man således fejlagtigt udlagt reformen fra 2013 på den måde, at førtidspension til personer under 40 år nu reelt er helt afskaffet, og at alle skal gennemgå arbejdsmarkedsrehabiliteringsforløb, uanset hvor udsigtsløs denne indsats er.”

Men træerne vokser ikke ind i himmelen, hvilket LEV da også understregede i sit høringssvar, hvor det blev understreget, at man ikke nærer ”illusioner om, at det (lovforslaget, red.) helt vil løse de alvorlige problemer i kommunernes forvaltning af reglerne. Kommunernes økonomiske tilskyndelser til ikke at tildele førtidspension er betydelige, og vi frygter, at dette også fremover vil betyde, at unge under 40 år, som åbenlyst har krav på en førtidspension, ikke tildeles en sådan. Den ændrede refusionsmodel pr. 1. januar i år, vil desværre skærpe dette problem yderligere."