Valgmøde_aarhus1.png Foto: Michala Nathan 03.10.2017

Handicappolitikken til debat på velbesøgt valgmøde

Døgninstitutionen Birkebakkens Forældreforening og LEV Aarhus tog i september forskud på kampen om de kommunale kryds og inviterede publikum og paneldeltagere indenfor til et offentligt valgmøde om handicappolitik. Aftenen bød på både masser af diskussioner og tankevækkende beretninger fra den virkelige verden

Af Michala Nathan, freelancejournalist

Der var fyldt godt op på de sorte stolerækker i fællessalen på døgninstitutionen Birkebakken i Brabrand ved Aarhus, da i omegnen af 80 forældre, pårørende og andre interesserede en tidlig aften i september var samlet til dialog og debat om centrale handicappolitiske emner – i såvel lokal som national sammenhæng.

- Personligt har jeg aldrig som forælder til en ung med udviklingshæmning tidligere været så bange for at dø fra ham, fordi hvordan i alverden skal han klare sig selv, når jeg er væk, lød nogle af de bekymrede ord fra initiativtager Anne Kjeld Pedersen i en indledende tale til forsamlingen af fremmødte. Udover at være mor til en voksen søn med udviklingshæmning er hun formand for både Birkebakkens Forældreforening og LEV Aarhus. Valgmødet var arrangeret i et tæt samarbejde mellem netop de to foreninger – og med et klart formål for øje.

- Vi har valgt at afholde det her valgmøde op til selve kommunalvalget og midt i budgetforhandlingerne, fordi vi gerne vil give politikerne en indsigt i, hvad det vil sige at være menneske med udviklingshæmning, og hvad det vil sige at være pårørende. Samtidig har vi brug for at holde dem fast på nogle af de ting, som de lovede sidst. Vi vil gerne fortælle, hvordan det er gået siden valgmødet for fire år siden, og hvad de bliver nødt til at tage sig af i den kommende tid, sagde Anne Kjeld Pedersen.

Hun blev suppleret af LEVs landsformand Anni Sørensen, der også var til stede for at bidrage til og støtte op om sagen.

- Det er væsentligt, at byrådspolitikerne bliver klar over, at vi er der, og at vi faktisk flytter noget med den her type valgmøder. Vi sørger for, at dialogen skærpes, men vi sørger også for at insistere på at vise, hvad det er, politikernes valg har af konsekvenser. Derfor er det rigtig vigtigt, at de lokale LEV kredse engagerer sig også i den her slags aktiviteter.

Emner med relevans på nationalt niveau
Et bredt politisk spektrum fra højre mod venstre sad fra begyndelsen af valgmødet klar bag langbord og navneskilte, og efter oplægget fra Anne Kjeld Pedersen og fra hver af de syv paneldeltagere var det tilhørernes tur til at sætte dagsordenen. Tavshed blev derfor hurtigt erstattet af direkte spørgsmål, foruroligende konstateringer og en ivrig søgen efter svar.

- De er fantastiske på Birkebakken, men de er det kun, fordi der stadigvæk er nogle bærende, som bliver og som kæmper. Der er ikke plads til at skære mere ned, det kan ikke lade sig gøre, for der er ikke mere at tage af, lød det blandt andet fra en frustreret stemme i salen efterfulgt af reaktioner fra flere i panelet.

Foruden diskussioner om budgetmodeller og generelle besparelser på handicapområdet blev der i løbet af aftenen taget emner op, som langt fra kun er væsentlige at drøfte i lokal kontekst, ligesom de stærke personlige historier også kom frem i lyset. Historierne tog naturligt nok udgangspunkt i forholdene for handicappede borgere i Aarhus Kommune, men vidnede ikke desto mindre om reelle problemer, som familier over hele landet kan nikke genkendende til.

- Det er alle emner, som har relevans på nationalt niveau, uanset om du taler førtidspension, massive besparelser, som hele handicapområdet har været udsat for, eller om du tager noget så tungt som retssikkerhed. Alle steder oplever vi, at kommuner ikke sagsbehandler korrekt. Rigtig mange mennesker magter ikke at kæmpe mod systemet, og på den måde kan man sige, at det desværre landspolitisk er helt genkendeligt de samme udfordringer, vi har i den her by, som også findes i resten af Danmark, sagde Anni Sørensen. 

En blanding af politik og personlige beretninger
Efter to og en halv times dialog og debat nåede valgmødet vejs ende. Panelet fik én efter én mulighed for at opsummere deres politiske pointer, hvorefter initiativtager Anne Kjeld Pedersen overtog mikrofonen for at runde af med en sidste besked til langbordet.

- Tusind tak, fordi I kom. Jeg tror, I har fået en indsigt ved at være her på Birkebakken, som I nu skal hjem og omsætte i handling på en eller anden måde. Jeg vil ønske jer al mulig god arbejdslyst.

Den ellers næsten fyldte fællessal blev kort efter tømt for både publikum og paneldeltagere. Såvel Anne Kjeld Pedersen som Anni Sørensen glædede sig over et veloverstået valgmøde, hvor der, som planlagt på forhånd i programmet, blev kigget i både bakspejlet og i krystalkuglen. Det var især fortællingerne fra hverdagen, som vakte genlyd, og alt i alt var lokal- og landsformanden enige om, at aftenens arrangement havde været umagen værd.

- Mødet i dag var en blanding af politik og overordnede diskussioner, men også de helt konkrete personlige beretninger, som sikkert er dem, politikerne tager med sig herfra. Og som de husker på, når de lige om lidt sidder i natlige forhandlinger og forhåbentlig skal opprioritere handicapområdet økonomisk. Så er det de personlige beretninger, som kommer til at fylde og have konsekvenser. Det håber vi på, det tror vi på, sagde Anni Sørensen.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med valgmødet. Dels havde vi hardcore politiske diskussioner, og dels var der også nogle beretninger fra forældre, fra pårørende til mennesker med handicap, og det gjorde jo kæmpe stort indtryk på politikerne, det er der ingen tvivl om. Nogle af dem var helt rystede over at høre beretningerne, og det betyder jo alt andet lige, at det er noget, de tager med sig. Så vi opnåede det, vi gerne ville, lød det afsluttende fra Anne Kjeld Pedersen.

Artiklen kan også læses i LEV Bladet nr. 6, 2017