Nøgler.jpg 02.05.2019

Magtanvendelse

Hvad er de langsigtede konsekvenser hvis reglerne for magt lempes? Findes der altid alternativer til magtanvendelse? Skal personalet i botilbud i højere grad kunne låse døre for at sikre mennesker med udviklingshæmning mod at komme galt afsted? Hvilke principper og værdier er på spil?

Her har vi samlet de mange artikler om emnet på lev.dk. Der er både tale om LEVs egne nyhedsartikler og om debatindlæg fra LEVs landsformand i landsdækkende og lokale aviser, onlinemedier mv.

Ændrede magtanvendelsesregler vedtaget
Ændrede magtanvendelsesregler vedtaget

Folketinget vedtog i går lovforslaget om ændring af servicelovens magtanvendelsesregler på voksenområdet. Vedtagelsen markerer afslutningen på et f...

Lettelse over ny politisk aftale om magtanvendelse
Lettelse over ny politisk aftale om magtanvendelse

”En katastrofe er afværget! Vi er meget langt fra de stærkt problematiske ændringer af magtanvendelsesreglerne, som der oprindeligt var lagt op til...

Udviklingscenter Ribe: Her er der ingen ønsker om flere beføjelser til at bruge magt
Udviklingscenter Ribe: Her er der ingen ønsker om flere beføjelser til at bruge magt

”Magt avler magt, og i sidste ende vil borgeren miste magten.” Sådan siger Mona Mørk, der er pædagog på et botilbud i Ribe, om det at bruge magt ov...

Hvad ved vi om ministeriets planer?
Hvad ved vi om ministeriets planer?

Børne- og socialministeriet anbefaler efter alt at dømme, at reglerne om magtanvendelse over for voksne skal lempes. Personalets muligheder for at ...

Magt – hvad siger reglerne?
Magt – hvad siger reglerne?

Hvad er principperne i servicelovens gældende magtanvendelsesregler? Og hvad siger nogle af de mest centrale paragraffer med betydning for voksne m...

Kommentar fra ULF’s formand: Er mere magt den nye måde at spare på?
Kommentar fra ULF’s formand: Er mere magt den nye måde at spare på?

Måske er der nogle, som tror, at man kan spare en masse penge ved at låse dørene. Jeg ved godt, at man siger, at det kun er for at beskytte udvikli...

Kommentar til låsning af døre: Omtanke efterlyses
Kommentar til låsning af døre: Omtanke efterlyses

På baggrund af TV2's indslag i dag om at beboere på botilbuddet Sølund bliver låst inde, opfordrer LEVs landsformand, Anni Sørensen, til omtanke, i...

Familiekursus for børn med handicap i alderen 15-18 år

Familiekursus for børn med handicap i alderen 15-18 år