Spring navigationen over og gå direkte til indhold

En lang og kynisk afledningsmanøvre i KL

Politiken havde mandag en ret omfattende behandling af de markante besparelser, som for tiden finder sted på handicapområdet i kommunerne. Borgmesteren i Ikast-Brande, Carsten Kissmeyer(V) har i flere sammenhænge - og nu også i Politiken - gjort sig til talsmand for, at man da må kunne bruge mere magt og mere medicin over for mennesker med handicap for at få udgifterne ned. Man skal bedøve de udadreagerende og tvinge voksne mennesker med på udflugt, hvis det nu er, hvad der passer personalet bedst, er Kissmeyers bud. Og tilsyneladende er KL's formand, jan Trøjborg(S), med på vognen - eller hvad?

DEBATINDLÆG

Debatindlæg af LEVs landsformand Sytter Kristensen i Politiken, bragt 04.04.2011

I kommunerne og i KL forsøger man med stor iver at udpege mennesker med udviklingshæmning og med andre handicap, som den væsentligste årsag til den pressede økonomi i kommunerne. Der spekuleres åbenlyst i at skabe et 'dem og os', hvor nogle af de allermest sårbare af vores medborgere udpeges som 'dem', der er skyld i beskæringer på folkeskolen eller hullerne i vejene.
KL arbejder benhårdt på at manipulere debatten i en retning, som er en trussel mod retssikkerheden for borgere med stort hjælpebehov - og mod værdigheden i den måde, som denne borgergruppe opfattes i befolkningen.

Og det hele virker som én lang kynisk afledningsmanøvre fra KL's side. Der udvælges spektakulære eksempler, som på ingen måde er dækkende for området. Samtidigt er der en påfaldende mangel på vilje til at ville underkaste kommunernes egen administration og praksis en kritisk overvejelse. Hvor er viljen til at erkende, at mangelfuld faglighed i sagsbehandlingen og selvpålagt bøvlet administration, har fået udgifterne til at vokse? Hvor er viljen til at undersøge, hvordan afgrundsdyb mistillid mellem kommunerne får pladspriserne til at vokse?

Det ville klæde KL og borgmestre som Kissmeyer at rette blikket den vej, inden man begynder at hænge svage og sårbare grupper ud, som årsagen til kommunernes økonomiske problemer.

(Politiken, 5. april, 2. sek. s. 8)

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.