Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Handicappede og udsatte får ikke glæde af genåbning

Vi appellerer derfor kraftigt til myndighederne om at handle på den uholdbare situation og få skabt en bedre sammenhæng i den danske coronahåndtering på dette område, skriver Anni Sørensen, der er landsformand i Lev

DEBATINDLÆG

KORT FORTALT


HANDICAPPEDE OG UDSATTE FÅR IKKE GLÆDE AF GENÅBNING

Mange botilbud får indført besøgsrestriktioner.

Det sker selvom mange andre ting genåbner for tiden.

Lev synes, at man skal vaccinere dem, der bor i botilbud hurtigst muligt.

De skal frem i det, man kalder vaccinationskøen.

Så kan man undgå flere besøgsrestriktioner.

Debatindlæg af Anni Sørensen, formand i Lev, bragt i Kristeligt Dagblad onsdag den 21. april 2021

I disse dage udspiller der sig et kæmpe paradoks med omfattende konsekvenser til følge. Det er nemlig ikke alle borgere i Danmark, der får glæde af den igangværende genåbning af Danmark. Der er en stor gruppe udsatte borgere med udviklingshandicap, der har været underlagt omfattende restriktioner i over et år med store konsekvenser for deres mentale sundhed til følge. Og disse borgere må fortsat leve med restriktioner i nogen tid endnu, ser det ud til.

I sidste uge overtog Styrelsen for Patientsikkerhed ansvaret for indførelsen af blandt andet besøgsrestriktioner på botilbud. En opgave, der før lå i Social- og Ældreministeriet. Det har betydet, at flere kommuner og regioner er blevet påbudt at indføre besøgsrestriktioner på botilbud grundet høj smitterisiko.

Så med andre ord er vi i en situation, hvor vi genåbner resten af landet, men lukker bostederne, fordi genåbningen fører til øget smittespredning. Samtidigt med, at myndighederne ikke prioriterer at vaccinere mennesker med udviklingshandicap. Vi skal selvfølgelig passe godt på vores udsatte borgere. Mange af dem vil være særligt udsatte for kritiske forløb, skulle de blive smittet med covid-19. Men hvorfor er det så, at de ikke får tilbudt vaccine?

Vi ved i Lev, hvor omfattende konsekvenser disse restriktioner har for mennesker med udviklingshandicap

Anni Sørensen, formand i Lev

Skulle Sundhedsstyrelsen, som flere sundhedseksperter spår, droppe Johnson & Johnson-vaccinen, risikerer mennesker med udviklingshandicap under 50 år først at blive tilbudt vaccine til efteråret. Det vil sige, at denne gruppe borgere er udsatte nok til at skulle leve med omfattende restriktioner, men altså ikke er udsatte nok til at blive prioriteret højere i udrulningen af vaccinationer. Jeg har svært ved at se logikken i det.

Vi ved i Lev, hvor omfattende konsekvenser disse restriktioner har for mennesker med udviklingshandicap. I Lev får vi mange henvendelser fra bekymrede pårørende, der heller ikke forstår logikken i udrulningen af vaccinationer. Vi appellerer derfor kraftigt til myndighederne om at handle på den uholdbare situation og få skabt en bedre sammenhæng i den danske coronahåndtering på dette område. Andet kan vi som samfund ganske enkelt ikke være bekendt.

KORT FORTALT


HANDICAPPEDE OG UDSATTE FÅR IKKE GLÆDE AF GENÅBNING

Mange botilbud får indført besøgsrestriktioner.

Det sker selvom mange andre ting genåbner for tiden.

Lev synes, at man skal vaccinere dem, der bor i botilbud hurtigst muligt.

De skal frem i det, man kalder vaccinationskøen.

Så kan man undgå flere besøgsrestriktioner.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.