Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Regeringen og KL i åbent angreb på retssikkerheden

Regeringen og Kommunernes Landsforening har netop afsluttet forhandlingerne om en økonomiaftale for 2012 som indeholder et fatalt angreb mod ankesystemet. Regeringen har med aftalen lovet, at ændre lovgivningen, så kommunale serviceniveauer skal medtages i forbindelse med vurderingen af klagesager.

NYHED

KL's formand, Jan Trøjborg, har ved flere lejligheder gjort sig til talsmand for markante angreb på udsatte borgeres retssikkerhed. Han ønsker bl.a., at de sociale nævn og Ankestyrelsen ikke skal kunne træffe afgørelser, der går imod kommunernes serviceniveauer. En ændring, som reelt vil sætte serviceloven - og dermed Folketinget - ud af kraft.

Om økonomiaftalen skriver KL lørdag den 4. juni på sin hjemmeside:
"Med økonomiaftalen for 2012 forpligter regeringen sig til at fremsætte lovforslag, der dels tyde­lig­gør, hvor der kan fastsættes lokale serviceniveauer, dels sikrer, at ankesystemet i dets vurdering af sagerne medtager kommunens fastlagte serviceniveau."

Det er uklart, hvordan aftalen skal omsættes i konkret lovgivning, men KL's udlægning er helt i tråd med selve aftaleteksten. De lokale serviceniveauer skal, hvis det står til KL og regeringen, have en reel betydning i ankesystemets afgørelser af klager. Det er et markant og meget bekymrende angreb på retssikkerheden, mener LEVs landsformand Sytter Kristensen:

- Vi har længe vidst, at KL har udset sig ankesystemet som den nye prügelknape for økonomien i kommunerne. Men jeg er mildest talt forbløffet over, at regeringen er med på den vogn. Et uaf­hængigt ankesystem, der alene forholder sig til lovgivningens bogstav og intention, er det eneste reelle værn om den enkelte borgers retssikkerhed. Hvis KL kommer igennem med det her, sætter regeringen på lange strækninger serviceloven - og dermed Folketinget - ud af kraft. Det er pinagtigt at se, hvordan en privat interesseorganisation som KL nærmest tildeles rollen som lovgiver.

Regeringens imødekommelse af KL's angreb på ankesystemet er ikke et enkeltstående tilfælde. I 2010 vedtog regeringen og DF lovgivningen om sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar (handle- betalings- og opholdskommune). Denne lovgivning er også et frontalt angreb på retssikkerheden for mennesker med handicap - og igen var den bestilt af den private interesseorganisation KL.

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.