Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Mindre bureaukrati skal sikre førtidspension i de åbenlyse sager

Kommunernes rehabiliteringsteams behøver ikke længere behandle åbenlyse sager om førtidspension. Det er partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob blevet enige om.

NYHED

Ændringen – som nu er omsat til et lovforslag - gælder både de borgere, som kommunen vurderer utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for førtidspension, og de sager, hvor borgeren er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er formålsløst at udvikle arbejdsevnen.

Lovforslaget skulle gerne resultere i, at langt flere unge mennesker med udviklingshæmning får tildelt førtidspension, uden at de først behøver at blive trukket igennem en ofte lang og belastende jobafklaringsproces, som alligevel ender med, at de får tildelt førtidspension.

Landsforeningen LEV har ved utallige lejligheder siden reformen trådte i kraft i januar 2013 gjort Folketinget opmærksom på dens urimelige virkninger over for unge med udviklingshæmning. Antallet af ny-tilkendelser af førtidspension til udviklingshæmmede er halveret siden reformens ikrafttrædelse. Det var ikke den politiske hensigt. LEVs pres medførte blandt andet, at daværende socialminister Manu Sareen i september 2014 udsendte et såkaldt hyrdebrev til alle landets kommuner. Heri præciserede han, at blandt andre udviklingshæmmede i mange tilfælde skal tildeles førtidspension – også selvom de er under 40 år.

Men hyrdebrevet havde en meget beskeden effekt. Det lave antal ny-tilkendelser fortsatte i 2014 og 15.

Derfor skrev LEV i efteråret til samtlige beskæftigelsesordførere om konsekvenserne af reformen. Samtlige ordførere, som svarede på LEVs henvendelse, gav udtryk for, at reformen har haft de forkerte konsekvenser for LEVs målgruppe, og at man ville se på sagen sammen med ministeren.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er for så vidt optimistisk over dagens nyhed, men vil lige se nærmere på det lovforslag, som nu er sendt i høring:

- Jeg er glad for, at forligspartierne ser ud til at have taget problemet alvorligt, og at de nu handler. Første vigtige skridt er erkendelsen af, at kommunernes forvaltning af reglerne i forhold til unge udviklingshæmmede og andre åbenlyse pensionssager er problematisk.

- Jeg forstår det sådan, at forligskredsen med lovforslaget vil lette det administrative arbejde i kommunerne. Om det så retter op på den aktuelt uholdbare situation for mange udviklingshæmmede , må vi vurdere nærmere, siger Sytter Kristensen.

Høringsfristen er den 12. januar 2016.

Læs mere
Lovforslag: Mindre bureaukrati i sager om førtidspension (bm.dk)

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.